-->


ကုန္ပစၥည္းအတြက္ Customerဘယ္လိုရွာမလဲ

ကုန္ပစၥည္းအတြက္ Customerဘယ္လိုရွာမလဲ google

အခ်ိဳ ႔အခ်ိဳ ႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ Customer မရွိေတာ့ ပံုမွန္ မလည္ပတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဆုိလုိတာက Customer မရတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ မိမိကုန္ပစၥည္းအတြက္ Customer ရွာေဖြႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ေယဘုယ် နည္းလမ္း ၄ ခုကို ေဖာ္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။

1. Advertising
**************
ေၾကာ္ျငာရပါမယ္။ ေၾကာ္ျငာမယ္ဆုိရင္ သိထားရမွာက ေငြေၾကး ခပ္မ်ားမ်ားကုန္မွ Customer သိမယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။
Type of Customer , Location of Customer နဲ႔ Number of Customer ကုိ ေသခ်ာ စစ္ေဆးလို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးေနရာမွာ Advertise လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ ေဘာလံုးကြင္း အနီးအနားမွာ အားကစားပစၥည္း ေၾကာ္ျငာတာမ်ိဳး၊ နည္းပညာ ဂ်ာနယ္မွာ နည္းပညာ ပစၥည္းဆိုင္ ေၾကာ္ျငာတာမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေတာင္မွာ ေဘလ္ဘုတ္လား၊ ပိုစတာလား၊ သတင္းစာေဆာင္ ေၾကာ္ျငာလား၊ လက္ကမ္း စာေဆာင္လား၊ တီဗီ ေၾကာ္ျငာလား၊ ေရဒီယိုလား ..
ဘယ္နည္းလမ္းက ကိုယ္လိုအပ္တဲ့ Customer အေရအတြက္ကို ေရာက္ေစလဲဆုိတာကို ေသခ်ာ ေလ့လာထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

2. Networking and Referrals
**********************
ပန္းသတင္း ေလညင္းေဆာင္၊ လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္ ဆုိသလိုပါပဲ။ Networking and Referrals ကလည္း အင္မတန္ ထိေရာက္တဲ့ Customer ရရန္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဝယ္ျပီးတဲ့ Customer ေတြက တစ္ဆင့္ စကား တစ္ဆင့္ပါးမယ္။ ကိုယ္နဲ႔ တြဲလုပ္ဖူးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီကေန ဆက္စပ္လို႔ Customer ေတြရရွိမယ္။
၎တိ႔ုမွ တစ္ဆင့္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ Networking ျဖစ္လာျပီး ေဘလ္ဘုတ္တင္ ေၾကာ္ျငာစရာေတာင္ မလိုေတာ့ ပါဘူး။
ျမန္မာျပည္ကို ဝင္လာတဲ့ အခ်ိဳ ႔ ေစ်းၾကီးေဆးေတြဆုိရင္ တီဗီေၾကာ္ျငာ၊ ဘာေၾကာ္ျငာမွ မလုပ္ပဲ Networking and Referrals ရွာေဖြတဲ့ နည္းလမ္းကိုသာ အသံုးခ်သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Customer တစ္ေယာက္ ရွာႏိုင္ရင္ Percentage ဘယ္ေလာက္ အစရွိသျဖင့္ ခြဲတမ္းခ် စနစ္ေၾကာင့္လည္း Network ပုိလို႔ေတာင္ က်ယ္ျပန္႔ သြားပါတယ္။

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

3. Teaming up
************
Teaming up လုပ္ဖု႔ိ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္း ကုမၼဏီတစ္ခုက သူ႔ကုန္ပစၥည္း အေရာင္းထြက္ဖို႔အတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳတဲ့အခါအမွာ မိမိ ကုန္ပစၥည္းကို တြဲပါေစတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။သုိ႔တည္း မဟုတ္ မိမိ ကုန္ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်တဲ့အခါ သူ႔ကုန္ပစၥည္းကိုပါ တြဲထုတ္ေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ - အဝတ္ ဘယ္ႏွစ္ထည္ ဝယ္သူကို မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဖို႔ ခြက္၊ပန္းကန္ ေပးျခင္း ျပဳလုပ္မွုက ခြက္၊ပန္းကန္တို႔ကိုလည္း တစ္ခါတည္း ေရာင္းထြက္ေစပါတယ္။

ဒီမွာ ေစ်းသတ္မွတ္မွဳအတြက္ team လုပ္မယ္ ကုမၼဏီနဲ႔ ေသခ်ာ တိုင္ပင္ရပါမယ္။ ကိုယ့္ ပစၥည္းကို Free ေပးမွာလား၊ Expense ေလာက္ ျပန္ရေစမလား အစရွိသျဖင့္ တိုင္ပင္ျပီး ...
တစ္ဖက္က ကုန္ပစၥည္းကို ေစ်းနည္းနည္းတင္ခိုင္းလိုက္တာမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ တြဲဝယ္ရင္ ဒီတစ္ေစ်း အစရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ကုန္တိုက္အခ်ိဳ ႔မွာ ကားကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

4. Strategic Alliances
*****************
မဟာမိတ္ဖြဲ႔ဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာ ကုိယ္က Web Design နဲ႔ Graphic Design လုပ္တာဆုိရင္ ေၾကာ္ျငာ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
သူ႔ဘက္က Customer ရရင္ ကိုယ္နဲ႔ ေပါင္းလုပ္မယ္။ ကိုယ့္ ဘက္က Customer ရရင္ သူနဲ ႔ေပါင္းလုပ္မယ္ အစရွိသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ Refer လုပ္ျခင္း ျဖင့္လည္း Customer ရရွိေစပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆုိရင္ စီးပြား စြန္႔ဦးၾကိဳးစားတည္ေထာင္ေနသူတို႔ Customer ရွာေဖြလို႔ရမယ့္ ေယဘုယ် နည္းလမ္းကို သိရွိျပီလို႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Twitter မွာ Business စတင္လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္

Source : entrepreneur.com
ေအာင္ခမ္း (TSJ team)

Read times
Rate this item
(0 votes)