-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29


Boomtown ပြဲေတာ္ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာထီထြင္မႈႏွင့္ မီဒီယာပါတနာ အျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္း ခံရသည့္ ေအဂ်င္စီ UK(AUK)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေ႐ြးခ်ယ္စရာဂီတပြဲေတာ္မ်ားထဲတြင္ Boomtown Fair သည္ကမာၻ႔အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ 'အေတြ႕အႀကဳံပြဲေတာ္' 'experience festival' အမွတ္တံဆိပ္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္စဥ္ Hampshire ေတာင္ေစာင္းမွ ၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးကိုေပၚထြက္လာေစသည္။Gorillaz ႏွင့္ Wu-Tang Clan ကဲ့သို႔ေသာကမာၻ႔အဆင့္မွီဂီတအျပဳအမူမ်ားကိုျပဳလုပ္သည့္အျပင္ Boomtown Fair သည္ကမာၻေပၚတြင္အစြဲလမ္းဆုံးစြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္တိုက္႐ိုက္ျပဇာတ္႐ုံ၊ ႐ုပ္ရွင္ကဲ့သို႔ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီးသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ARG gamification တို႔ပါဝင္သည္။

ထိုပြဲေတာ္သည္အဆတိုးမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ လူမႈေရးမီဒီယာမ်ား၊တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးဂီတႏွင့္ျပဇာတ္႐ုံမ်ားစြာကိုသူတို႔၏ Bristol ေနရာဧရိယာ ၄၀၄ တြင္ျပသၾကမွာျဖစ္ပါသည္။

 

၂၀၂၀ခုႏွစ္ အတြင္း ေရပန္းစားလာႏိုင္မယ့္ Digital Marketing လမ္းေၾကာင္း ၁၀ခုမဟာဗ်ဴဟာ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ AgencyUK သည္ Boomtown အဆိုျပဳခ်က္ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ အဓိကအခ်က္အျဖစ္ထားရွိရန္ Boomtown အစီအစဥ္ကိုကူညီဖို ခန႔္အပ္ျခင္းခံရသည္။ သူတို႔၏ fanbase ႏွင့္အေရာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ဒစ္ဂ်စ္တယ္၊ မီဒီယာႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအတြက္အခ်က္အလက္ေမာင္းႏွင္သည့္နည္းဗ်ဴဟာကိုဖန္တီးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

AgencyUK မွမန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ Sammy Mansourpour က“ Boomtown Fair အတြက္ တီထြင္ဖန္တီးမႈအလြန္ေကာင္းေသာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ရွိၿပီးႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းပြဲေတာ္ကိုပိုမိုႀကီးမားေသာ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေသာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားစြာအတြက္ ပြဲေတာ္၏ျမင္ကြင္းသို႔မဟုတ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္တက္ေရာက္သူမ်ားရွိၾကမွာျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်သူတို႔ႀကီးျပင္းလာၿပီးပြဲေတာ္သည္ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာ ပရိသတ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ ပိုမိုထီထြင္ေျပာင္းလဲလာၾကမွာပါ။

"Experian နဲ႔အတူသူတို႔ရဲ႕ပရိသတ္ေတြကိုလွည့္ျဖားႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ fanbase ကိုအပိုင္းပိုင္းခြဲၿပီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္မီွတဲ့မီဒီယာကသတင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္မႈနဲ႔လက္မွတ္အေရာင္းအ၀ယ္ေတြကိုေသခ်ာေအာင္လုပ္ေပးမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေၾကာ္ျငာကေၾကာ္ျငာ႐ုံသာမကပဲေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ခရီးသြားေျမပုံ၊ Boomtown Fair ကိုနာမည္ပိုရေအာင္လုပ္ဖို႔စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္စိတ္အားထက္သန္တဲ့ေဖာက္သည္ေတြရွိေနပါတယ္။ "ဟု ေျပာၾကားသြားပါသည္။

Boomtown Fair မွေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးဒါ႐ိုက္တာAnna Wadeက“ Boomtown Fairက ဂီတပြဲေတာ္အမ်ားစုႏွင့္မတူသည္မွာအေစာပိုင္းမွာျပဇာတ္႐ုံမ်ား၏အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ပြဲေတာ္ကိုကမာၻအ ၀ ွမ္းဆြဲေဆာင္မႈျဖင့္ထူးျခားေစသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အခ်က္အလက္မ်ား၊ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ ေတးဂီတဆိုင္ရာအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ gamification မ်ားကိုသတင္းေပးရန္အတြက္အခ်က္အလက္ေထာက္လွမ္းေရးအေပၚပိုမိုမွီခိုေနရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း၊၀က္ဘ္ဆိုက္ ႏွင့္လူမႈေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းအတြက္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုးအရွိဆုံးေဂဟစနစ္ျဖစ္လာသည္။၎သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အနာဂတ္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကိုပိုမိုနာမည္ႀကီးေစရန္ကူညီမည့္ ပါတနာျဖစ္သည္။ "ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

Boomtown Fair ၂၀၂၀ သည္ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ https://www.boomtownfair.co.uk/ တြင္အြန္လိုင္းမွလက္မွတ္မ်ားကိုရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

AUK သည္ေပါင္းစည္းထားေသာအမွတ္တံဆိပ္ဆက္သြယ္ေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏နံပါတ္၁ ေအဂ်င္စီ အျဖစ္ ၄ႏွစ္ဆက္တိုက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကို Boomtown Fair မွခန႔္အပ္လိုက္ျခင္းသည္ေနာက္ဆုံးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈခံယူသူအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလတြင္ေအဂ်င္စီမွ၎တို႔ပိုင္ရွင္အသစ္ျဖစ္ေသာသမိုင္းဝင္Swedish confectionery company Cloetta ကိုယ္စား Chewits တံဆိပ္သၾကားလုံး ကိုယူေကသုံးစြဲသူမ်ားအားျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟုေၾကညာခဲ့သည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊ Entertainment၊ပြဲေတာ္အစီအစဥ္မ်ား၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

<<<Unicode>>>

 

Boomtown ပွဲတော် အတွက် မဟာဗျူဟာထီထွင်မှုနှင့် မီဒီယာပါတနာ အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရသည့် အေဂျင်စီ UK(AUK)

၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ရွေးချယ်စရာဂီတပွဲတော်များထဲတွင် Boomtown Fair သည်ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုခံထားရသော 'အတွေ့အကြုံပွဲတော်' 'experience festival' အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ နှစ်စဉ် Hampshire တောင်စောင်းမှ မြို့တစ်ခုလုံးကိုပေါ်ထွက်လာစေသည်။Gorillaz နှင့် Wu-Tang Clan ကဲ့သို့သောကမ္ဘာ့အဆင့်မှီဂီတအပြုအမူများကိုပြုလုပ်သည့်အပြင် Boomtown Fair သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အစွဲလမ်းဆုံးစွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်တိုက်ရိုက်ပြဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့သောပြင်ဆင်မှုများ၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသရုပ်ဆောင်နိုင်သည့်မောင်းနှင်နိုင်သူများ နှင့် ARG gamification တို့ပါဝင်သည်။

ထိုပွဲတော်သည်အဆတိုးများပြားလာသည်နှင့်အညီ လူမှုရေးမီဒီယာများ၊တစ်နှစ်ပတ်လုံးဂီတနှင့်ပြဇာတ်ရုံများစွာကိုသူတို့၏ Bristol နေရာဧရိယာ ၄၀၄ တွင်ပြသကြမှာဖြစ်ပါသည်။

 

သန်းခေါင်စာရင်းကို ရှုပ်ထွေးစေသည့် အမေရိကန် Trump၏ကြော်ငြာကို ပယ်ချလိုက်တဲ့ Facebookကွန်ရက်မဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် AgencyUK သည် Boomtown အဆိုပြုချက်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှု၏ အဓိကအချက်အဖြစ်ထားရှိရန် Boomtown အစီအစဉ်ကိုကူညီဖို ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ သူတို့၏ fanbase နှင့်အရောင်းသတင်းအချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ မီဒီယာနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံများအတွက်အချက်အလက်မောင်းနှင်သည့်နည်းဗျူဟာကိုဖန်တီးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

AgencyUK မှမန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ Sammy Mansourpour က“ Boomtown Fair အတွက် တီထွင်ဖန်တီးမှုအလွန်ကောင်းသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပွဲတော်ကိုပိုမိုကြီးမားသော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောနှင့်ပျော်ရွှင်မှုရှိသောပွဲများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ လူငယ်များစွာအတွက် ပွဲတော်၏မြင်ကွင်းသို့မဟုတ် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တက်ရောက်သူများရှိကြမှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသူတို့ကြီးပြင်းလာပြီးပွဲတော်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ပရိသတ်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ပိုမိုထီထွင်ပြောင်းလဲလာကြမှာပါ။

"Experian နဲ့အတူသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလှည့်ဖြားနိုင်ဖို့နှင့် သူတို့ရဲ့ fanbase ကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်မှီတဲ့မီဒီယာကသတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်မှုနဲ့လက်မှတ်အရောင်းအဝယ်တွေကိုသေချာအောင်လုပ်ပေးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ငြာကကြော်ငြာရုံသာမကပဲဖောက်သည်များအတွက်ခရီးသွားမြေပုံ၊ Boomtown Fair ကိုနာမည်ပိုရအောင်လုပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ဖောက်သည်တွေရှိနေပါတယ်။ "ဟု ပြောကြားသွားပါသည်။

Boomtown Fair မှဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာAnna Wadeက“ Boomtown Fairက ဂီတပွဲတော်အများစုနှင့်မတူသည်မှာအစောပိုင်းမှာပြဇာတ်ရုံများ၏အတွေ့အကြုံများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပွဲတော်ကိုကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းဆွဲဆောင်မှုဖြင့်ထူးခြားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များ၊ အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲများ၊ တေးဂီတဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက် gamification များကိုသတင်းပေးရန်အတွက်အချက်အလက်ထောက်လှမ်းရေးအပေါ်ပိုမိုမှီခိုနေရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၊ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများသည် အချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးဂေဟစနစ်ဖြစ်လာသည်။၎င်းသည် ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကို တည်ဆောက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုနာမည်ကြီးစေရန်ကူညီမည့် ပါတနာဖြစ်သည်။ "ဟုပြောကြားခဲ့သည်။

Boomtown Fair ၂၀၂၀ သည်သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ https://www.boomtownfair.co.uk/ တွင်အွန်လိုင်းမှလက်မှတ်များကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။

AUK သည်ပေါင်းစည်းထားသောအမှတ်တံဆိပ်ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏နံပါတ်၁ အေဂျင်စီ အဖြစ် ၄နှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို Boomtown Fair မှခန့်အပ်လိုက်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုခံယူသူအသစ်များဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင်အေဂျင်စီမှ၎င်းတို့ပိုင်ရှင်အသစ်ဖြစ်သောသမိုင်းဝင်Swedish confectionery company Cloetta ကိုယ်စား Chewits တံဆိပ်သကြားလုံး ကိုယူကေသုံးစွဲသူများအားပြန်လည်ရောင်းချပေးမည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊ Entertainment၊ပွဲတော်အစီအစဉ်များ၊ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အေဂျင်စီများကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(0 votes)