-->


ဘယ္လို SME လုပ္ငန္းေတြက အျမတ္အမ်ားဆံုး ရရွိေနသလဲ

စာရင္းအင္းနဲ႔ အခြန္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အျမတ္အမ်ားဆံုးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ျပီး ၁၈.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း အသားတင္အျမတ္ ရရွိပါတယ္။ 

အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းေတြဟာ ၁၅.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဥပေဒလုပ္ငန္းေတြဟာ ၁၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေဆးခန္းေတြကေတာ့ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအသားတင္ အျမတ္ရရွိတယ္လို႔ Sageworks မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီ report ဟာ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၆၀၀၀ ကို ေလ့လာထားတာျဖစ္ၿပီး၊ သန္း၁၀ မီလီယံေအာက္ ၀င္ေငြရရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို သုေသသန ေဆာင္ရြက္ထားတာပါ။ သာမန္ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြဟာ ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ အျမတ္ရရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုေၾကာ္ျငာနည္းနဲ႔ ၀ယ္သူေတြကို အေကာင္းဆံုး ဆြဲေဆာင္မလဲ

ဒီလုပ္ငန္းေတြက ဘာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားထက္ အျမတ္၀င္ေငြပိုမ်ားတာလဲ ဆိုေတာ႔ ၀န္ထမ္း အရည္အခ်င္းနဲ႔ အဓိကလုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။

၀န္ေဆာင္မႈုလုပ္ငန္းေတြဟာ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အလြန္ အျမတ္ေငြရရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ စရိတ္နည္းၿပီး၊ စတင္တည္ေထာင္ဖို႔ အတြက္ အသံုးစရိတ္နည္းလို႔ပါပဲ။

အျမတ္ေငြဆိုတာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ စဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားအခ်က္ေတြကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ုအရည္အခ်င္းနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိလား၊ ဘယ္လိုလိုင္စင္မ်ိဳး ေဆာင္ရြက္သင့္လဲ၊ ဘယ္လို Training ေတြလိုအပ္လဲ၊ စီးပြားေရး ပ်က္ကပ္စိုက္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုအေျခအေနျဖစ္ႏိုင္လဲ စတဲ့ အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

Source : Entrepreneur

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)