-->


ထိေရာက္ဆန္းသစ္တဲ့ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာတစ္ေစာင္ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ

ထိေရာက္ဆန္းသစ္တဲ့ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာတစ္ေစာင္ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ Google

ေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းေတြ မ်ားစြာရွိတဲ့ထဲမွာမွ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ၊ စာေစာင္ေၾကာ္ျငာမ်ားဟာ ကုန္က်စရိတ္အသက္သာဆံုး ေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာေစာင္ဟာ သင့္စီးပြားေရးတစ္ခုလံုး ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔အတြက္ ကနဦးမိတ္ဆက္လႊာလုိ႔လဲ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ထိေရာက္ဆန္းသစ္မႈအျပည့္အဝရွိတဲ့ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာေစာင္တစ္ခုဖန္တီးေတာ့ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

(၁) ေအာက္ခံအေရာင္

ေရာင္စံုလက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာေစာင္ တစ္ခုဖန္တီးလိုပါက စကၠဴအျဖဴ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ခံအေရာင္ေဖ်ာ့တဲ့စာရြက္ကို သံုးသင့္ပါတယ္။

(၂) ရာသီရုပ္

က်ေရာက္ေနတဲ့ ရာသီပြဲတစ္ခုခုရဲ႕ နိမိတ္ပံု ဒါမွမဟုတ္ ပံုရိပ္တစ္ခုခုကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - ခရစ္စမတ္ရာသီဆိုရင္ စန္တာကေလာ့ပံု၊ ကဆုန္လဆိုရင္ ေညာင္ေရသြန္းပံု၊ သၾကၤန္လဆိုလွ်င္ ေရစင္သြန္းေလာင္းေနတဲ့ပံု၊ ကမၻာ့ဖလားပြဲရာသီဆိုရင္ ေဘာလံုးပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပံု စတာေတြကိုထည့္သြင္းေရးဆြဲနိုင္ရင္ ပိုမိုအသက္ဝင္ျပီး ဖတ္ရႈသူအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

(၃) ေခါင္းစီး

ေၾကာ္ျငာမည့္ကုန္စၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းအမည္ကို က်န္စာလံုမ်ားထက္ ပိုမိုႀကီးမားထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ခံအေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားစာသားအေရာင္မ်ားနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားသြားေအာင္ပါ။ စကားလံုပံုစံ (font) လည္းကြဲျပားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) လိပ္စာ

ကုန္ပစၥည္းရနိုင္မယ့္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမလ္းလိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္မယ့္ လိပ္စာမ်ားကို တိက်ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပပါရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္ခြဲ၊ ကုမၸဏီခြဲ၊ ရံုးခြဲတို႔ရွိပါက ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမယ္။

(၅) စာသား

အတြင္းစာသားမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပရပါမယ္။ အမိန္႔ေပးေလသံ၊ ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိဳးေလသံတို႔မပါဘဲ သတင္းေပး၊ အသိေပးေၾကာ္ျငာတဲ့ ေလသံတိျဖစ္ရမယ္။ ဒါမွ သင္ရဲ႕လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာေစာင္ဟာ ပီျပင္တဲ့ ေၾကာ္ျငာစာေစာင္တစ္ေစာင္ ျဖစ္လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္လည္း သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ေၾကာ္ျငာစာေစာင္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားကို https://bit.ly/2WvQoT3 တြင္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။

Read More>>> Instagram နဲ႔ WhatsApp ကို နာမည္ေျပာင္းေတာ့မယ့္ Facebook

Myanmar Advertising Directory

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)