-->


2019 ရဲ႕ ေရပန္းအစားဆံုး TV ေၾကာ္ျငာမ်ား

၂၀၁၉  ခုႏွစ္ရဲ႕ ေရပန္းအစားဆံုး ေၾကာ္ျငာမ်ား

Unicode >>> ၂၀၁၉  ခုနှစ်ရဲ့ ရေပန်းအစားဆုံး ကြော်ငြာများ

 

၁၀. “The Elevator” ဟြန္ဒိုင္းကားေၾကာ္ျငာ

Unicode >>> ၁၀. “The Elevator” ဟွန်ဒိုင်းကားကြော်ငြာ

၉. “#NowItsHot” ဒိုရီဒိုမုန္႕ေၾကာ္ျငာ

Unicode >>> ၉. “#NowItsHot” ဒိုရီဒိုမုန့်ကြော်ငြာ

၈.“Not Everything Makes the Cut” အေမဇုန္မွေၾကာ္ျငာ

Unicode >>> ၈.“Not Everything Makes the Cut” အမေဇုန်မှကြော်ငြာ

၇.“Girl Power” Girls, Inc. မွေၾကာ္ျငာ

Unicode  >>> ၇.“Girl Power” Girls, Inc. မှကြော်ငြာ

 

၆.“The 100-Year Game” NFL မွ ေၾကာ္ျငာ

Unicode >>> ၆.“The 100-Year Game” NFL မှ ကြော်ငြာ

၅.“Joust” Game of throne ေၾကာ္ျငာ

Unicode >>> ၅.“Joust” Game of throne ကြော်ငြာ

၄.“Cashew” ေအာ္ဒီကားေၾကာ္ျငာ

Unicode >>> ၄.“Cashew” အော်ဒီကားကြော်ငြာ

၃.“Democracy Dies in Darkness” The Washington Post သတင္းစာမွ ေၾကာ္ျငာ

Unicode >>> ၃.“Democracy Dies in Darkness” The Washington Post သတင်းစာမှ ကြော်ငြာ

၂.“Serena Williams” Bumble မွေၾကာ္ျငာ

Unicode >>>၂. “Serena Williams” Bumble မှကြော်ငြာ

၁.“We All Win” Microsoft မွ ေၾကာ္ျငာ

Unicode >>> ၁.“We All Win” Microsoft မှ ကြော်ငြာ

Read times
Rate this item
(0 votes)