-->


ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြရဲ႕ထိေရာက္မွုကို ဘယ္လိုတိုင္းတာမလဲ

ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြရဲ႕ထိေရာက္မွုကို ဘယ္လိုတိုင္းတာမလဲ Google

ေလ့လာခ်က္ေတြအရ အေမရိကန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးဟာ တစ္ေန႔ကို ေၾကာ္ျငာ ၄၀ဝ၀ ကေန ၁၀ဝ၀ဝ အတြင္းျမင္ေတြ႕ေနရတယ္လို႔ သိရၿပီး အဲ့ဒီထဲမွာ ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြ၊ လူမွုကြန္ရက္ကေၾကာ္ျငာေတြ၊ ဖုန္းမက္ေဆ့ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ တီဗြီေၾကာ္ျငာေတြ စသည္ျဖင့္ အားလုံးပါဝင္ပါတယ္။

အခုေခတ္မွာ မိမိတို႔ရဲ့ကုန္ပစၥည္းကို လူေတြစိတ္ဝင္စားေအာင္၊ သုံးစြဲလာေအာင္ေၾကာ္ျငာတဲ့နည္းလမ္းေတြ မ်ားစြာရွိၿပီး အဲ့ဒီအထဲကမွ ေဘဘုတ္ေတြမွာေၾကာ္ျငာျခင္းဟာ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျပားတဲ့နည္းလမ္းထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေၾကာ္ျငာေတြဟာ ထိေရာက္မွုရွိရဲ႕လား၊ လူေတြရဲ့အာ႐ုံထဲကိုေရာ ေရာက္ရွိရဲ႕လား၊ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုရွိလဲဆိုတာ တိုင္းတာရခက္ခဲလွပါတယ္။ ေဘဘုတ္တစ္ခုေပၚမွာ ေၾကာ္ျငာဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ဟာ အလြန္ကိုမ်ားျပားလွၿပီး ျပန္လည္ရရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကေရာ ဘယ္ေလာက္ရွိနိုင္မလဲဆိုတာ သိရွိနိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။

ဘာအတြက္ ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ေတြ သုံးတာလဲ

မ်ားျပားလွတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ေတြကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြသာ အမ်ားအျပားအသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္ေတြအရ ေဘဘုတ္တစ္ခုကို လူတစ္ေယာက္ ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္ဟာ ၄စကၠန္႔ခန္႔သာရွိတာေၾကာင့္ ေဘဘုတ္ေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာျခင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြကို လူေတြသုံးစြဲဖို႔ တိုက္ရိုက္ဆြဲေဆာင္တာမဟုတ္သလို ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးဖို႔လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ရဲ႕ Brand ရဲ႕ပုံရိပ္ကို လူေတြမ်က္စိထဲစြဲေနေစဖို႔၊ လူေတြအသိအမွတ္ျပဳဖို႔၊ Brand ရဲ႕ power ႀကီးမားလာေစဖို႔သိစိတ္က သတိမထားမိရင္ေအာင္ ေနရာေပါင္းစုံမွာ ဒီအေရာင္၊ ဒီဇိုင္း၊ ဒီအမွတ္တံဆိပ္ကို ျမင္ပါမ်ားလာရင္ မသိစိတ္ကေန သတိထားမိေနေစဖို႔၊ လူေတြနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အမွတ္တံဆိပ္ အျမဲတမ္းရင္းႏွီးေနဖို႔ ေဘဘုတ္ေတြက မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။

Read More>>>Audience ေတြ အၾကိဳက္ေတြ႕ေစႏုိင္မယ့္ Content အမ်ိဳးအစား(၆)ခု

ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြရဲ႕ထိေရာက္မွုကို ဘယ္လိုတိုင္းတာမလဲ

ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြရဲ့ ထိေရာက္မွုကိုေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကဲ့သို႔ လူမွုကြန္ရက္ေတြမွာ ေၾကာ္ျငာသလိုလူဘယ္ေလာက္ျမင္သြားလဲ၊ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္စိတ္ဝင္စားလဲဆိုတာကို အတိအက်တိုင္းတာလို႔ေတာ့ မရနိုင္ပါဘူး။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ မိမိတို႔အမွတ္တံဆိပ္ကို လူေတြဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးသြားလဲ၊ မိမိတို႔ရဲ့ေရာင္းအားဘယ္ေလာက္တက္လာသလဲျဖင့္ တိုင္းတာနိုင္ၿပီး ဒါေတြဟာလည္း ခ်က္ခ်င္းသိရနိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ထို႔အျပင္ ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းေတြက ေပးထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့လည္း မိမိတို႔ေၾကာ္ျငာကို လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ျမင္နိုင္မလဲ၊ ဘယ္အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားေတြ ျမင္နိုင္မလဲဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းသိနိုင္ပါေသးတယ္။ မိမိတို႔ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ရွိတဲ့ေနရာဟာ တစ္ရက္မွာ (သို႔မဟုတ္) တစ္လမွာ ပ်မ္းမၽွ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ျဖတ္သန္းသြားသလဲ၊ ကားဘယ္ႏွစ္စီးျဖတ္သန္းသြားလဲ စသည္ျဖင္႔ အၾကမ္းဖ်င္းတိုင္းတာနိုင္ၿပီး ေဘဘုတ္တိုင္းတာတဲ႔ ယူနစ္ကိုေတာ့ DEC (Daily Effective Circulation) လို႔ေခၚဆိုပါတယ္။ အဆိုပါယူနစ္ဟာ ေန႔စဥ္ေဘဘုတ္အနီးမွာျဖတ္သန္းသြားတဲ့ ကားနဲ႔လူဦးေရကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ကုမၼဏီလုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာေတာ့ မိမိတို႔ေဘဘုတ္အနီး ျဖတ္သန္းသြားတဲ့လူဦးေရ၊ ကားအစီးေရေတြကို အတိအက် စစ္တမ္းေကာက္ယူထားတာေတြရွိၾကပါတယ္။
ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ေတြဟာ ျဖတ္သန္းသြားတဲ့လူေတြရဲ့ တျခားအရာေတြအေပၚမွာ အာ႐ုံမေရာက္တဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအာ႐ုံထားစရာအရာေတြျဖစ္ၿပီး လူေတြကို မိမိတို႔အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ရင္းႏွီးေနေစမယ့္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔တိုင္အေရးပါေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source; Digital Parmaukkha

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)