-->


ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ထားရွိမယ့္ေနရာေပၚမႈတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား

ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ထားရွိမယ့္ေနရာေပၚမႈတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား Google

ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြဟာ လူဦးေရသိပ္သည္းလွၿပီး လူေတြဟာလည္း ေန႔ေရာညပါလမ္းေပၚမွာ သြားလာလွုပ္ရွားေနတာေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ့ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ကို လူေတြနဲ႔အျမဲထိေတြ႕ေနေစဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းက ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္လုပ္ငန္းကို ေဘဘုတ္ေထာင္ၿပီးေၾကာ္ျငာေတာ့မယ္ဆုိရင္ အရင္ဆံုးစဥ္းစားရမွာက မိမိေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ေထာင္မယ့္ ေနရာနဲ႔လိုက္ဖက္မယ့္ ေဘဘုတ္ဒီိဇိုင္းပံုစံပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္နဲ႔လုိက္ဖက္မယ့္ ဒီဇိုင္းကာလာကိုစဥ္းစားတဲ့အခါမွာ လုိအပ္တဲ့အခ်က္ေတြကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

(၁) သစ္ပင္အရိပ္ေအာက္ ရွိေန၊ မရွိေန

သင့္ရဲ႕ေၾကာျ္ငာေဘဘုတ္ဒီဇိုင္းဟာ အပင္ေအာက္ ဒါမွမဟုတ္ အရိပ္ေအာက္မွာရွိေနတယ္ဆုိရင္ Low Contrast color မ်ားကုုိ ဦးစားေပးစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

(၂) ေနာက္ခံ BG မွာ တုုိက္ခန္းမ်ား ရွိေန၊ မရွိေန

သင့္ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ဟာ တုုိက္ခန္းမ်ားေနာက္ခံတြင္ ရွိေနရင္ေတာ့ Patern မ်ား အသံုုးျပဳျခင္းကုုိ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေဘဘုတ္ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းတြင္ ေနာက္ခံ pattern မ်ား အသံုုးျပဳျခင္းကုုိ လံုုးဝ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

(၃) အေနာက္ခံက ေကာင္းကင္ႀကီးပဲရွိတယ္ဆုိရင္

တကယ္လုိ႔ သင့္ေၾကာ္ျငာေဘဘုတ္ရဲ႕ေနာက္ခံဟာ ေကာင္းကင္ႀကီးပဲရွိေနတာမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ High Contrast color, Color Temp မ်ားတဲ့ အေရာင္ေတြကုိ သံံုးသင့္ပါတယ္။

(၄) ေဘဘုတ္ထားရွိမယ့္ ၾကာခ်ိန္

ေဘဘုတ္တစ္ခုထားရွိမယ့္ၾကာခ်ိန္ကို စဥ္းစားတ့ဲအခါမွာ တက္ေန၊ က်ေန ကုုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ က်ေန ျဖစ္ေနပါက ထားရွိမယ့္အခ်ိန္ဟာ လနဲ႔ခ်ီၿပီးၾကာျမင့္မယ္ဆုိရင္ အသံုုးျပဳထားတဲ့ အေရာင္ လြင့္ျခင္း၊ မွိန္ျခင္း စတာေတြျဖစ္လာႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။

အခုေဖာ္ျပေပးခဲ့တာကေတာ့ ေဘဘုတ္တစ္ခုေထာင္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ထားရွိမယ့္ေနရာနဲ႔လုိက္ဖက္တဲ့အေရာင္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ၾကည့္ရူခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလင့္ခ္ေလးမွာ https://bit.ly/2wGdqI4 ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရူႏုိင္ပါတယ္။

Read More >>> ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္တစ္ခုေထာင္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိအေရာင္မ်ိဳးုကုိေရြးခ်ယ္သင့္လဲ?

Ref; Mynameistutorial

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)