-->


စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ ေနာက္ျပန္လွည့္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း အခ်က္ (၁၉)ခ်က္

စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ ေနာက္ျပန္လွည့္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း အခ်က္ (၁၉)ခ်က္ google.com

စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြဟာ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ သူတိုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကတာပါ။

(၁) မိမိ ကုန္ပစၥည္း (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈကို ေစ်းကြက္မွာ

မလိုအပ္ေသးတာ

(၂) ေငြအသံုးမ်ားျပီး အရင္းအႏွီး နညး္လာတာ

(၃) မွန္ကန္တဲ့ team တစ္ခု မဖြဲ႔ စည္းႏိုင္တာ

(၄) ျပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္တဲ့ အေျခေနကို ေၾကာက္ရြံ႕တာ

(၅) ေရာင္းေစ်းနဲ႔ အရင္းေငြ မတန္တဆကြာဟေနတာ

(၆) ထုတ္ကုန္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးညံ့တာ

(၇) Business Model ေကာင္းေကာင္းမရွိတာ

(၈) Marketing Plan မေကာင္းတာ

(၉) ၀ယ္သူေတြကို ဂရုမစိုက္တာ

(၁၀) ေစ်းကြက္ထဲကို အခ်ိန္ေနာက္က်မွ(သို႔) အခ်ိန္ေစာျပီး၀င္တာ

(၁၁) စူးစိုက္မႈက တစ္ေနရာထဲမွာမရွိပဲ အကုန္လုပ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေနတာ

(၁၂) ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ တြဲလုပ္ဖို႔ မ၀ံ့ရဲတာ

(၁၃) တစ္ခုခု လုပ္လို႔ မေအာင္ျမင္ရင္ ရွိထားျပီးသား အရင္းအျမစ္နဲ႔ ေနာက္တစ္ခု အသြင္ေျပာင္းျပီး မလုပ္တတ္တာ

(၁၄) ဆႏၵမျပင္းျပတာ

(၁၅) ေနရာ အခင္းအက်င္း မတတ္တာ

(၁၆) လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လိုစိတ္ရွိေအာင္ မဆြဲေဆာင္တတ္တာ

(၁၇) မိမိရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းကို တရား၀င္ျဖစ္ဖို႔ မၾကိဳးစားတာ

(၁၈) ေစ်းကြက္ထဲမွာ လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္းအဆက္နဲ႔ အၾကံဥာဏ္မယူတာ

(၁၉) စိတ္ဓာတ္က်လြယ္တာ

ဒီလိုျဖစ္တတ္တာေလးေတြကို သတိထားျပီး ဆင္ျခင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သင္စတင္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အလားအလာမ်ားေနပါျပီ။

Read-စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းလာေအာင္ လုပ္တတ္တဲ႔အမွားမ်ား


Credit; Original Writer

Read times
Rate this item
(1 Vote)