-->


စီးပြားေရး လုပ္ရာမွာ လိုက္နာသင့္သည့္ Ethics (က်င့္၀တ္)

စီးပြားေရး လုပ္ရာမွာ လိုက္နာသင့္သည့္ Ethics (က်င့္၀တ္) google.com

စီးပြားေရးတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရာမွာ Ethics ဆိုတာ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ Ethics ဆိုတာ

လူတစ္ေယာက္ ဘ၀မွာေရာ

လူအမ်ားဘ၀မွာ ပါ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ အမွားအယြင္းမျပဳလုပ္မိေအာင္ ၊ အခက္အခဲေတြ မၾကံဳေတြ႕ ႏိုင္ေစေအာင္၊

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေအာင္၊ သူတစ္ပါးကုိလည္း ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈေတြ မျပဳလုပ္မိေအာင္ ေစာင့္ထိန္းက်င့္သံုး ေစတဲ့(စည္းမ်ဥ္း ၊ စည္းကမ္း ၊ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။

Ethics ရွိမွ ကိုယ့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက တိုးတက္မႈ ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ၊ ရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈ တို႕နဲ႕ ျပည့္စံုႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒါမွလည္း သူတစ္ပါးရဲ႕ ေလးစားမႈ ၊ တန္ဖိုးထားမႈ ၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈတို႕ကိုရရွိႏိုင္မွာပါ။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႕ လုိက္နာသင့္တယ္ Ethics ေတြကေတာ့ စာနာ နားလည္မႈ၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာ ထားႏိုင္မႈ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရရွိေစႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို

အဓိက ထားသင့္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ လက္ေအာက္ငယ္သား ၊အစရွိတဲ့ မိမိနဲ႕ ပတ္သတ္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ သူေတြကို Ethical ျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ဆက္ဆံ ဖို႕ လုိပါတယ္။

အျမဲတမ္း ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရမယ္၊ လိုအပ္တဲ့ ျဖည့္ဆည္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ေျပာင္းလဲ သင့္တာေတြ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စလုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္စည္းမ်ဥ္းထားရွိရပါမယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းမ်ဥ္း ခ်မွတ္ထားမွသာလုပ္ငန္းခြင္နဲ႕ ပတ္သတ္တဲ့

ကိုယ္က်င့္တရား ၊ အက်င့္စာရိတတၱပိုင္းဆုိင္ရာ ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ပ်က္ျပားမႈေတြကို Ethics ပိုင္းဆိုင္ရာ က ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး ကိုယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တုိးတက္မႈကို ေရရွည္ ထိန္းထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ethics ကို က်င့္သံုးေစာင့္ထိန္းေနမယ္ ဆိုရင္ မိမိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ မိမိ မိသားစု၊ မိမိ လက္ေအာက္ငယ္သား၊

မိမိပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ ပံုရိပ္ေကာင္းေတြ ထင္က်န္ေနျပီး အမ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးထားေလးစားျခင္းကို ရယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read-သူမ်ားနဲ႔ မတူတဲ႔ လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခု ထြင္တဲ႔အခါ သင္ႀကံဳရမွာေတြ

 

Source; CEO

Read times
Rate this item
(2 votes)