-->


စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေလ႔ရွိတဲ႔ အမွားမ်ား

စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေလ႔ရွိတဲ႔ အမွားမ်ား google.com

စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား မေအာင္ျမင္ေသးခင္ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕တာမ်ဳိးကို သင္ျမင္ေတြ႕ၾကားဖူးမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခ်ဳိ႕ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ထိုသို႔အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ရတဲ့အခ်ိန္ေတြကို

ဗဟုသုတရတဲ့ အခ်ိန္အေတြ႕အႀကံဳရတဲ့အခ်ိန္ေတြလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္

ေတြ႕ႀကံဳတတ္တဲ့အမွား ၃ ခုကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

အကူအညီမေတာင္းျခင္း (သို႔) အကူအညီေတာင္းရန္ မလိုလားျခင္း

စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔လုပ္ငန္းရဲ႕အေသးစိတ္အထိ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္အမွန္တရားတစ္ခုကို လက္မခံက်ပါဘူး။

အဲဒီအမွန္တရားကေတာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ ကလည္း သာမန္လူနည္းတူ အရာအားလံုးကိုေတာ့ တတ္ေျမာက္မေနႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အကူအညီေတာင္းခံျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ

အရာအားလံုးကို ပါ၀င္ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းက အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

စိတ္ကူးဥာဏ္အသစ္မ်ားထြက္ေသာ္လည္း ထိုအႀကံဥာဏ္က ၀င္ေငြရမည္မရမည္မစဥ္းစားျခင္း

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အမ်ားသိတဲ့အတိုင္း ပိုက္ဆံအတြက္ အလုပ္လုပ္သူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ပိုက္ဆံထက္ လူေလာကအက်ဳိးျပဳရန္အတြက္ တီထြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္တတ္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြက မမွန္ႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ- စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြက တီထြင္ဆန္းသစ္ခ်င္သည့္စိတ္ကို ဦးစားေပးကာ ၀င္ေငြ အျမတ္ေငြရရန္ မစဥ္းစားျခင္း စီးပြားတိုးတက္ေစရန္ ထိခိုက္တတ္ပါတယ္။

ေငြအရင္းအႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ မိမိက ဘယ္ေလာက္ပဲေတာ္ေတာ္ေငြအင္အားမလိုက္ႏိုင္ပါက အလုပ္မျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ အခ်ဳိ႕တီထြင္သူလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ တီထြင္ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း

ပိုက္ဆံခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို မရႏိုင္ဘဲရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္းက ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိကအခ်က္ထဲက တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read-သူမ်ားနဲ႔ မတူတဲ႔ လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခု ထြင္တဲ႔အခါ သင္ႀကံဳရမွာေတြ

Source: Inc. Southeast Asia

Read times
Rate this item
(1 Vote)