-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29


သင္႔ရဲ႕ Marketing အဖြဲ႕ ကို အားျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္

သင္႔ရဲ႕ Marketing အဖြဲ႕ ကို အားျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ google

သင္၏ကုမၸဏီသည္ ႀကီးမားသည္ျဖစ္ေစ၊ ‌ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ‌ေအာက္ အေျခခံမွ စတက္လွမ္းျခင္း ႏွင့္ Marketing နည္းစနစ္ အသစ္အသစ္မ်ားရွာေဖြေလ့လာ ျခင္းတို႕ဟာ သင္ႏွင္ ့သင္၏ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္း ကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ပါတယ္။

 

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း၏အစပိုင္း၌ ဆုံးျဖတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေတြးေတာေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ား သည္ သင့္ကို ေရွ႕ဆက္သြားရန္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္မဟာဗ်ဴဟာကိုျပန္လည္စဥ္းစားရန္ Google မွ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

 

၁ . နည္းနည္းလုပ္ပါ၊မ်ားမ်ားခံစားပါေစ ......

 

Multitasking လုပ္ျခင္းသည္တစ္ေန႔တာ အလုပ္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ မကူညီႏိုင္ပါဟု Google EMEA Partnerships ၏ Manager Connor Swenson ကေရးသားခဲ့သည္။
ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ အလုပ္ခဏနားၿပီး အလုပ္ျပန္လုပ္ရန္ နားခ်ိန္သည္ ပ်မ္းမွ် ၂၅ မိနစ္ခန႔္ရွိရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္တစ္ခုႏွင့္ အျခား ေနာက္အလုပ္ တစ္ခု တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အလုပ္ႏွစ္ခုစလုံးကိုၿပီးေျမာက္ရန္ပိုၾကာႏိုင္သည္။

 

ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ။

 

၎ကိုျပဳလုပ္ရန္ ႐ိုးရွင္းေသာနည္းတစ္နည္းမွာ ေန႔စဥ္ မိမိအတြက္ အာ႐ုံစူးစိုက္ရန္ အေရးႀကီးသည့္အရာတစ္ခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ သင့္အတြက္ အခက္ခဲဆုံး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ အခက္ခဲဆုံးအလုပ္မ်ားျဖင့္စတင္ၿပီီး
သင့္အတြက္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္မ်ားကို ေနာက္မွ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ အက်ိဴးရွိလိမ့္မည္။

ထိုအေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းတာဝန္ကိုေစာစီးစြာ ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕စြမ္းအင္ကိုျမႇင့္တင္ေပးၿပီး သင္၏ တစ္ေန႕တာကို လန္းဆန္းေနေစမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

 

KOL Marketing အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

 

၂ . သင္ဟာ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး tools ေတြကိုကြၽမ္းက်င္ေနပီလား ???

 

အခု သင္ဒီစာကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈေနပါက သင္သည္ Google ေၾကာ္ျငာကိရိယာတစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ ပို၍ အသုံးျပဳေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ရဲရဲႀကီးအာမခံရဲပါတယ္။

 

္သင္သည္ သင္ျဖစ္လိုသည့္အတိုင္းကြၽမ္းက်င္ ေနပါသေလာ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ Google မွ Skillshop ေလ့က်င့္ေရးပလက္ေဖာင္းသည္သင့္အားအခမဲ့အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားႏွင့္ေအာင္လက္မွတ္မ်ားရရွိရန္ကူညီႏိုင္သည္။

 

သင္သည္ သင္၏ေၾကာ္ျငာ ခရီးကိုစတင္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ Skillshop သည္ Search, Display, Video, Shopping, Measurement အပါအဝင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ကုန္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားမွဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ e-learning သင္တန္းမ်ားျဖင့္သင္၏ဗဟုသုတကိုတိုးပြားေစႏိုင္ပါတယ္။

Google ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုေလ့လာရန္ႀကိဳးစားေနေသာ ေၾကာ္ျငာရွင္အသစ္မ်ားအေနနဲ႔သင္ၾကားမႈ Course အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေလ့လာႏိုင္သည္။ လက္ရွိေၾကာ္ျငာရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ေနာက္ဆုံးေပၚထုတ္ကုန္တိုးတက္မႈမ်ား Up to date ျဖစ္ေနလား အျပင္ သူတို႔ရဲ႕အသိပညာကို အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားျဖင့္စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။

 

၃ . ဆန္းသစ္တီထြင္တဲ႕ယဥ္ေက်းမႈကိုတည္ေဆာက္ရေအာင္

 

အကယ္၍ သင္ဟာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားၿပီး သင္၏အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကိုအဆင့္ျမႇင့္လိုပါက ဒီဇိုင္းအေတြးအေခၚကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ဒီဇိုင္းအေတြးအေခၚဟာ လူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚအခ်ိဳ႕ကိုက်င့္ သုံး၍ ထိုသို႕က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ လူေတြရဲ႕စြမ္းရည္ကိုတိုးႁမွင့္ေပးပါတယ္။
ဒီဇိုင္း
စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမွ တဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနည္းလမ္းပုံစံမ်ား ဥပမာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းပုံစံကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

 

ဒီေတာ့ဒီဇိုင္းစဥ္းစားေတြးေခၚမႈနဲ႔ဘယ္လိုစတင္မလဲ

 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပႆနာတစ္ခုကို သင္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္လွ်င္ သင္၏စာဖတ္စြမ္းရည္၊ က်ယ္ျပန႔္ေသာေတြးေခၚမႈႏွင့္လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈ ဟူေသာ အဓိကဒီဇိုင္းစဥ္းစားေတြးေခၚမႈအေျခခံမူသုံးခုကိုအာ႐ုံစိုက္ျခင္းျဖင့္သင္၏အဖြဲ႕၏ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ကိုတိုးတက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

Google မွ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆိုင္ရာ ဆရာ ေဒါက္တာဖရက္ဒရစ္က လူေတြကိုအသုံးမ ၀င္တဲ့ပစၥည္းတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ရတာသိပ္မေကာင္းဘူး။ ထို႔ေၾကာင့္သင္၏အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ သင့္အတြက္ ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္သင့္တယ္။
သူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို သင္စာနာနားလည္သြား သည့္အခါမွာ သင္႕အဖြဲ႕ဟာအမွန္တကယ္ျပႆနာမ်ားအတြက္အဓိပၸါယ္ရွိေသာအေျဖမ်ားဖန္တီးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

<<<unicode>>>

 

သင်၏ကုမ္ပဏီသည် ကြီးမားသည်ဖြစ်စေ၊ ‌သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ‌အောက် အခြေခံမှ စတက်လှမ်းခြင်း နှင့် Marketing နည်းစနစ် အသစ်အသစ်များရှာဖွေလေ့လာ ခြင်းတို့ဟာ သင်နှင့်သင်၏ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း ကို တိုးတက်အောင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်။

နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၏အစပိုင်း၌ ဆုံးဖြတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ တွေးတောသော အကြံဉာဏ်များနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုများ သည် သင့်ကို ရှေ့ဆက်သွားရန် သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့်မဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန် Google မှ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။

 

၁ . နည်းနည်းလုပ်ပါ၊များများခံစားပါစေ ......

 

Multitasking လုပ်ခြင်းသည်တစ်နေ့တာ အလုပ်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အမှန်တကယ် မကူညီနိုင်ပါဟု Google EMEA Partnerships ၏ Manager Connor Swenson ကရေးသားခဲ့သည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အလုပ်ခဏနားပြီး အလုပ်ပြန်လုပ်ရန် နားချိန်သည် ပျမ်းမျှ ၂၅ မိနစ်ခန့်ရှိရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလုပ်တစ်ခုနှင့် အခြား နောက်အလုပ် တစ်ခု တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အလုပ်နှစ်ခုစလုံးကိုပြီးမြောက်ရန်ပိုကြာနိုင်သည်။

 

ဒါကြောင့် အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။

 

၎င်းကိုပြုလုပ်ရန် ရိုးရှင်းသောနည်းတစ်နည်းမှာ နေ့စဉ် မိမိအတွက် အာရုံစူးစိုက်ရန် အရေးကြီးသည့်အရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင့်အတွက် အခက်ခဲဆုံး လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာများကိုရွေးချယ်ပါ။ အခက်ခဲဆုံးအလုပ်များဖြင့်စတင်ပြီး
သင့်အတွက် လွယ်ကူသော အလုပ်များကို နောက်မှ ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင့်အတွက် အကျိူးရှိလိမ့်မည်။

ထိုအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုစောစီးစွာ ဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး သင်၏ တစ်နေ့တာကို လန်းဆန်းနေစေမှာ အသေအချာပါပဲ။

 

SEO က္ိုေလ့လာေနသူေတြ သိထားသင့္တဲ႔ Meta Tag

 

၂ . သင်ဟာ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး tools တွေကိုကျွမ်းကျင်နေပီလား ???

 

အခု သင်ဒီစာကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုနေပါက သင်သည် Google ကြော်ငြာကိရိယာတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ အသုံးပြုနေတယ်လို့ ကျွန်တော် ရဲရဲကြီးအာမခံရဲပါတယ်။

်သင်သည် သင်ဖြစ်လိုသည့်အတိုင်းကျွမ်းကျင် နေပါသလော။

ကျွန်ုပ်တို့၏ Google မှ Skillshop လေ့ကျင့်ရေးပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်အောင်လက်မှတ်များရရှိရန်ကူညီနိုင်သည်။

 

သင်သည် သင်၏ကြော်ငြာ ခရီးကိုစတင်နေသည်ဖြစ်စေ၊ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရှိနေသည်ဖြစ်စေ Skillshop သည် Search, Display, Video, Shopping, Measurement အပါအဝင် ခေါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ကုန်ကျွမ်းကျင်သူများမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော e-learning သင်တန်းများဖြင့်သင်၏ဗဟုသုတကိုတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။

Google ကြော်ငြာများကိုလေ့လာရန်ကြိုးစားနေသော ကြော်ငြာရှင်အသစ်များအနေနဲ့သင်ကြားမှု Course အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာနိုင်သည်။ လက်ရှိကြော်ငြာရှင်တွေကတော့ သူတို့နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုများ Up to date ဖြစ်နေလား အပြင် သူတို့ရဲ့အသိပညာကို အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

 

၃ . ဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ရအောင်

 

အကယ်၍ သင်ဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီး သင်၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုအဆင့်မြှင့်လိုပါက ဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်ဟာ လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်အချို့ကိုကျင့် သုံး၍ ထိုသို့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် လူတွေရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
ဒီဇိုင်း
စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမှ တဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျွမ်းကျင်မှုများနည်းလမ်းပုံစံများ ဥပမာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းပုံစံကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများစွာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

 

ဒီတော့ဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ဘယ်လိုစတင်မလဲ

 

နောက်တစ်ကြိမ်ပြဿနာတစ်ခုကို သင်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်လျှင် သင်၏စာဖတ်စွမ်းရည်၊ ကျယ်ပြန့်သောတွေးခေါ်မှုနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု ဟူသော အဓိကဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအခြေခံမူသုံးခုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်သင်၏အဖွဲ့၏ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။

Google မှ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ဆရာ ဒေါက်တာဖရက်ဒရစ်က လူတွေကိုအသုံးမ ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရတာသိပ်မကောင်းဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်၏အသုံးပြုသူများသည် သင့်အတွက် ပထမ ဦးစားပေးဖြစ်သင့်တယ်။
သူတို့၏လိုအပ်ချက်များ၊ ခံစားချက်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကို သင်စာနာနားလည်သွား သည့်အခါမှာ သင့်အဖွဲ့ဟာအမှန်တကယ်ပြဿနာများအတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအဖြေများဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

 

Think With Google ( Pyae Phyo Naing )

Myanmar Advertising Directory 

Read times
Rate this item
(0 votes)