-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29


ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုမွာ မပါမျဖစ္ထည့္သြင္းရမယ့္အဓိကအခ်က္မ်ား

ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုမွာ မပါမျဖစ္ထည့္သြင္းရမယ့္အဓိကအခ်က္မ်ား Google

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ဆိုတာ အင္တာနက္ေပၚမွာဖြင့္လို႔ရတဲ့ ဆိုင္ခြဲတစ္ခုပါ။

သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြခန႔္စရာမလိုဘဲ ဝင္ေငြရွာလို႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကုမၸဏီအတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုေထာင္မယ္ဆုိပါစို႔။ ဒါဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီဝက္လ္ဆုိက္မွာ ထည္သြင္းရမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြရွိပါတယ္။ ဘာေတြလဲဆုိရင္ေတာ့...

(၁) ကုမၸဏီအေၾကာင္းသိခ်င္လုိ႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကိုဝင္ေရာက္တဲ့ေဖာက္သည္မ်ားကို မိမိကုမၸဏီရဲ႕အေနအထားကို နားလည္သိရွိသြားေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ယုံၾကည္မႈကို ရ မရဆိုတာက ကုမၸဏီအေၾကာင္းေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ ကုမၸဏီအေၾကာင္းအရာေတြေရးတဲ့ေနရမွာ အေၾကာင္းအရာေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ေခါင္းစဥ္အေသးေတြနဲ႔ ထပ္မံခြဲျခားထားႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ-ကုမၸဏီကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္မႈနဲ႔ တန္ဖိုးမ်ားအေၾကာင္း၊ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီဆိုင္ရာသတင္း၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးအစီရင္ခံစာမ်ား၊ ရရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား(ဆုလက္မွတ္စသည့္)၊ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ကုမၸဏီလူႀကီးမ်ား၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္း၊ အီးလ္ေမး စတာေတြနဲ႔ခြဲျခားၿပီးေဖာ္ျပလုိ႔ရပါတယ္။

(၂) ကိုယ္ရဲ႕ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ထုတ္ကုန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာ၊ ကုန္ပစၥည္းစီးရီးအလိုက္နဲ႔ အမ်ိဳးအစားေတြကုိ အတတ္ႏိုင္ဆုံးေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားရပါမယ္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုဆီရဲ႕ေဈးႏႈန္းအေၾကာင္းနဲ႔ လုံၿခဳံစြာအသုံးျပဳနည္း၊ သတိထားရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား ကုန္ပစၥည္းအေပၚယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာနဲ႔ ဝယ္ယူသုံးသင့္တဲ့လႈံ႕ေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာနဲ႔ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ဌာမ်ားမွ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ အရည္အေသြးမွီေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို စာသားျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ ဗြီဒီယိုနဲ႔ ေဖာ္ျပထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းထုတ္ကုန္မာတိကတြင္ မဆန႔္ပါက ဝယ္ယူသူမ်ားလြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ မာတိကာ-အမ်ိဳးအစား-အမ်ိဳးအစားခြဲမ်ားဆုိၿပီး အေသးစိတ္အဆင့္မ်ားခြဲျခားေဖာ္ျပရပါမယ္။ လိုအပ္ပါက ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းကိုအလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ (Search bar) Function တစ္ခုလည္းထည့္ေပးဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

Webpage Design Services(ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ဒီဇိုင္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား(၉၆)ခုကို ရွာရန္ႏွိပ္ပါ။)

(၃) ေဖာက္သည္မေတြဟာ တူညီတဲ့ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမွထုတ္လုပ္တဲ့ မတူညီတဲ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေပၚ အလြန္ပင္အေရးထားပါတယ္။ သာမန္အေတြ႕ေတြကေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္ရမယ္၊ ဘယ္လိုအသုံးျပဳရမယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဗဟုသုတမ်ား၊အြန္လိုင္းမွေဖာက္သည္မ်ားေမးျမန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာကိုေျဖၾကားေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြပဲဲျဖစ္ပါတယ္။

(၄) လုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အသုံးျပဳသူမ်ားဝင္ေရာက္ႏႈန္းမ်ားလာတဲ့အခါ ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္ဟာ ေၾကာ္ျငာမ်ားတင္တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။အဲဒီအခါမွာေတာ့ ကုမၸဏီထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ျပဳလုပ္မယ့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ဥပမာ-ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာစီစာကုံးမ်ား၊ Download coupons၊ ဒစ္စ္ေကာင့္မ်ား စတာေတြကို ေဖာ္ျပလုိ႔ရပါတယ္။

(၅) ဝယ္ယူရန္လမ္းၫႊန္ ေဖာက္သည္မ်ားက ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းကိုနားလည္သြားပါက ဝယ္ယူရန္အစီစဥ္ျပဳလုပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းတြင္ဘယ္လိုဝယ္ရ ေဆာင္႐ြက္ပုံအဆင့္ဆင့္သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ဆိုင္ခြဲႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္၏လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ဝယ္ယူသည့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ေပးသည္အာမခံႏွင့္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ဆိုင္ရာမ်ားေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။

(၆) ေနာက္ဆံုးထည့္သြင္းရမွာကေတာ့ အမ်ားဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ဥပမာ-ရင္းႏွီးမူဆိုင္ရာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မီဒီယာဆိုင္ရာမ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္ဆိုင္ရာမ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏီယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အမ်ားဆိုင္ရာပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read More>>> သင့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ Content Plan စဥ္းစားေတာ့မယ္ဆုိရင္

Myanmar Advertising Directory

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)