-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29


အလုပ္အကိုင္ေခၚစာေၾကာျ္ငာေတြမွာ မွားေလ့ရွိတဲ့အခ်က္ (၆)ခ်က္

အလုပ္အကိုင္ေခၚစာေၾကာျ္ငာေတြမွာ မွားေလ့ရွိတဲ့အခ်က္ (၆)ခ်က္ Google

ဒီေန႔ေခတ္မွာ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူမ်ားစြာရွိသလုိ၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပးႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာလည္း မ်ားလာပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သင့္ကုမၸဏီကုိ တကယ္အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင့္ကုမၸဏီနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္သူေတြ လာေရာက္ပူးေပါင္းဖုိ႔ကုိ သင့္ရဲ႕အလုပ္ေခၚစာဟာ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုလုိပဲ အေရးၾကီးလွပါတယ္။

စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာေတြမဟုတ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူတဲ့ေၾကာ္ျငာကိုေရာ ေကာင္းမြန္တဲ့ေၾကာ္ျငာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိဖန္တီးမလဲ။ ဒါေၾကာင့္ အခုေအာက္မွာေဖာ္ျပမယ့္အခ်က္အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အလုပ္အကုိင္ေခၚစာေၾကာ္ျငာေတြ မွားေလ့မွားထရွိတဲ့အခ်က္ေတြကုိ သတိထားျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

၁။ မျဖစ္ႏုိင္တာေတြကုိ ေတာင္းဆုိျခင္း။

သင့္ကုမၸဏီမွာခန္႔ထားမယ့္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ အရည္အခ်င္းရွိဖုိ႔လုိတာမွန္ပါတယ္။ ထူးခၽြန္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္ဆုိတာလည္း မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သင့္အေနနဲ႔လုိခ်င္တာေတြမ်ားလြန္းျပီး ေတာင္းဆုိမႈေတြအမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ျခင္းဟာလည္း အမွားတစ္ခုလုိ႔ပဲဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ဟာ Senior Graphic Designer တစ္ေယာက္ကုိအလုိရွိေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာတယ္ဆုိပါစုိ႔။ အဲ့ဒီေလွ်ာက္ထားသူအေနနဲ႕ graphic design ကုိလည္း ပုိင္ႏုိင္ရမယ္၊ စီးပြားေရးအျမင္လည္းရွိရမယ္၊ financial project management အပုိင္းမွာလည္း အလုပ္လုပ္ဖူးသူလည္းျဖစ္ရမယ္။ စႏၵရားလည္းတီးတတ္ရမယ္။ (Really? ) သင့္အေနနဲ႕ အရည္အခ်င္းအဖက္ဖက္က ျပည့္စုံတဲ့လူတစ္ေယာက္နဲ႔ လက္တဲြအလုပ္လုပ္လုိတာမွန္ေပမယ့္လည္း ေတာင္းဆုိတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိေတာ့ အမ်ားအျပားမျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ ရွိသင့္တဲ့အရည္အခ်င္းရယ္၊ ရွိရင္ေကာင္းမယ့္အရည္အခ်င္းရယ္ (must-have) (nice-to-have) အစရွိသျဖင့္ ခဲြျခားျပီးေၾကာ္ျငာမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မွာပါ။

၂။ စကားလုံးခပ္ဆန္းဆန္း၊ ခပ္ျမင့္ျမင့္ေတြ အသုံးျပဳလြန္းျခင္း။

စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း၊ စကားလုံးအထားအသုိေတြဟာလည္း ေၾကာ္ျငာတစ္ခုမွာ အေရးပါတယ္ဆုိတာ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ စကားလုံးျမင့္ျမင့္ေလးေတြ ဆန္းဆန္းေလးေတြနဲ႕ ေၾကာ္ျငာကုိလူပုိစိတ္ဝင္စားေအာင္၊ ေၾကာ္ျငာကုိ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ေလးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သင့္ရဲ႕ေၾကာ္ျငာကုိ ဖတ္ရႈမယ့္သူေတြ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ audience group ကုိလည္း နားလည္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အလုပ္ေၾကာ္ျငာမွာ စကားလုံးျမင့္ျမင့္ေတြသုံးႏႈန္းျပီး ေၾကာ္ျငာလုိက္မယ္ဆုိရင္ ဖတ္တဲ့သူေတြထဲက နားလည္သူေတြရွိေကာင္းရွိမွာျဖစ္ေပမယ့္၊ နားမလည္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ သင့္ကုမၸဏီကုိ အလုပ္လာေလွ်ာက္ဖုိ႕ အနည္းငယ္တုံ႔ဆုိင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ခပ္ဆန္းဆန္းစကားလုံးေတြကုိ နားမလည္တဲ့လူေတြထဲမွာလည္း အရည္အခ်င္းရွိတဲ့၊ ၾကိဳးစားတဲ့ လူေတြပါဝင္ႏုိင္ေနမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ေၾကာ္ျငာထဲမွာ PPCs, EBITDAs and CTAs ေတြ အမ်ားအျပားမထည့္သြင္းခင္မွာ စဥ္းစားသင့္တာကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ဘယ္သူေတြကုိ target ထားမလဲဆုိတာကုိပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read More>>>လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိေစႏုိင္တဲ့ YouTube ေၾကာ္ျငာပံုစံ(၄)မ်ိဳး

၃။ တင္းက်ပ္မႈျပဳလုပ္မိသြားျခင္း။

အလုပ္ေၾကာ္ျငာမွာ တင္းက်ပ္မႈျပဳလုပ္မိတယ္ဆုိတာကေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ တစ္ဖက္သူလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလုိစိတ္ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ျပဳလုပ္မိတာပါပဲ။ သင့္အေနနဲ႕ သင့္ရဲ႕စာအေရးအသားထဲမွာ အဲ့လုိအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစတယ္လုိ႔မထင္မိပဲ၊ သင္ကုိယ္တုိင္သတိမထားမိပဲ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့အမွားျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ သင့္အလုပ္မွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္ခဲြျခားမႈမရွိဘူး တန္းတူဆက္ဆံတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းျပသခ်င္တယ္။ ထုိ႔အတူ မသန္စြမ္းေတြအတြက္လည္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ အလုပ္ခြင္တစ္ခုျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ႕အလုပ္ေၾကာ္ျငာအေရးအသားထဲမွာ " ငယ္ရြယ္ျပီး အလုပ္ၾကိဳးစားလုပ္ကုိင္ႏုိင္သူ " သုိ႕မဟုတ္ " ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္သူ " အစရွိသျဖင့္ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာမိျခင္းဟာ မသန္စြမ္းအခ်ိဳ႕အတြက္ေတာ့ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုိအပ္ခ်က္ေတြကို တည့္တည့္ေျပာဆုိမယ့္အစား အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူဖက္ကုိ ဒီအလုပ္ဟာ သူနဲ႔သင့္ေတာ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သူကုိယ္တုိင္စဥ္းစားခြင့္ေပးလုိက္တာမ်ိဳး ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

၄။ မေသမခ်ာေဖာ္ျပမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ျခင္း။

အလုပ္အကုိင္ေၾကာ္ျငာမဟုတ္ပဲ သာမန္ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ မေသမခ်ာ၊ မေရမရာေဖာ္ျပတာမ်ိဳးဟာလည္း လူစိတ္ဝင္စားဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲပါ။ ဥပမာအားျဖင့္- အေကာင္းဆုံးနဲ႔အသန္႕ဆုံး အစစ္ဆုံးဆုိတာေလးပဲေဖာ္ျပျပီး ဘာလဲဆုိတာမေျပာသြားပဲ ေၾကာ္ျငာသြားတဲ့ ပဲဆီသန္႔ေၾကာ္ျငာဟာ လူစိတ္ဝင္စားမႈရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္အကုိင္ေၾကာ္ျငာနဲ႔ပတ္သတ္ရင္ေတာ့ တိတိက်က်ေေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳးကပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့အလုပ္ေၾကာ္ျငာျဖစ္ေစမွာပါ။ မိမိလုိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္၊ မိမိေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခ်က္အလက္၊ အစရွိတာေတြကုိ တိတိက်က်ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ သင့္အလုပ္ရဲ႕ေပးႏုိင္မယ့္ လစာကုိေဖာ္ျပတာပါပဲ။ လတ္တေလာစစ္တမ္းေတြအရ လစာကုိထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာတဲ့ အလုပ္ေခၚစာကုိ ဖတ္မိတဲ့အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူ ၃ ေယာက္မွာ ၂ ေယာက္ဟာ အဲ့ဒီအလုပ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳလုပ္တယ္ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

၅။ တႏဲြ႕တလ်ေရးဖဲြ႕ျခင္းထားျခင္း။

စာပုိဒ္အရွည္ၾကီးေတြနဲ႕ စာစီစာကုံးေရးသလုိေရးထားတဲ့ အလုပ္အကုိင္ေၾကာ္ျငာကုိ သင္ဖတ္ရႈမိျပီဆုိပါစုိ႔။ သင္လုိခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ကုိ ရွာမေတြ႕ရွာေတြ႕ဖုိ႔ကုိလည္း အခ်ိန္ယူဖတ္ရႈရ၊ ဒါ့အျပင္ သင္ဟာမုိဘုိင္းဖုန္းနဲ႕ ဖတ္ရႈေနသူျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း စာပုိဒ္အရွည္ၾကီးေတြကုိ အလြယ္တကူဖတ္ဖုိ႕ အဆင္မေျပျဖစ္၊ ဒီလုိအခက္အခဲေတြၾကံဳေတြ႕ေနရျပီဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီအလုပ္ကုိ သင္အေနနဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ိဳး အလြယ္တကူျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ အလုပ္အကုိင္ေၾကာ္ျငာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ေရးသားရာမွာလည္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေအာင္ ေရးသားသင့္ပါတယ္၊ Bullet point ေတြအသုံးျပဳျခင္းမ်ိဳး၊ ျမင္သာထင္ရွားေစမယ့္ အခ်က္ေတြနဲ႕ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳး အစရွိတာေတြကုိ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တႏဲြ႔တလ်ေရးသားထားျပီး လုိရင္းမေရာက္တဲ့ CV ကုိ သင့္အေနနဲ႕လည္း စိတ္ဝင္စားမႈမရွိႏုိင္သလုိပါပဲ။

၆။ သင့္အေၾကာင္းကုိလည္းေျပာပါ။

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူထံမွပဲ သူ႔အေၾကာင္းေတြကုိ လုိခ်င္တာမ်ိဳးထက္ သင့္ရဲ႕အေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပေပးပါ။ ကုမၸဏီကဘယ္လုိမ်ိဳး flexible ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္ေတြသတ္မွတ္ရာမွာလည္း လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ သင့္ဘက္ကလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အားလပ္ခ်ိန္အနားယူဖုိ႕ ေနရာေတြဖန္တီးထားတာမ်ိဳးေတြရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ေတြထားရွိေပးထားတာမ်ိဳးရွိေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္းကုိလည္း ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပေပးခဲ့တာကေတာ့ အလုပ္အကုိင္ေခၚစာေၾကာ္ျငာေတြ မွားေလ့မွားထရွိတဲ့အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Source; Job In Yangon

 

Read times
Rate this item
(0 votes)