-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29


စီးပြားေရးတစ္ခု ေအာင္ျမင္ေစဖိုု႔ ထိေရာက္စြာ ေၾကာ္ျငာနိုင္မယ္႔ နည္းလမ္း (၆) သြယ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ကင္းလို႔ မရပါဘူး။ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းတုန္းက သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအေဟာင္းႀကီးတြင္ သင္ၾကားခဲ့ရသည္မ်ားကို ေမ့ပစ္လိုက္ရန္ လုိေပသည္။

အကယ္၍ သင့္အေနနွင့္ ေနရာေဒသကို ဦးတည္ခ်က္ပစ္မွတ္ထား၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေၾကာ္ျငာလိုပါက ၊ ေန႕ကေလးထိန္းေဂဟာ တစ္ခုတြင္ သင့္ကေလးငယ္မ်ားကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ေန႕ကေလးထိန္းေဂဟာဟူသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ိဳး ၊ ကုန္စုံဆုိင္တံခါးေပါက္၀တြင္ သင္ေစ်း၀ယ္ေနစဥ္အတြင္း ၊ သင္၏ ကားကို ေရးေဆး သန္႕စင္ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ိဳးတို႕ကို ခ်ိတ္ဆြဲေၾကာ္ျငာထားႏုိင္ပါသည္။

သင္အသိေပးလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ားကို ရပ္ထားေသာ ကား၏ ေရသုတ္တံေအာက္တြင္ အသာညွပ္ထားခဲ့၍ ေၾကာ္ျငာေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ထုိလက္ကမ္းေၾကာ္ျငာသည္လည္း ကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေၾကာ္ျငာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ သင္၏ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာသည္ ပိုမိုထိေရာက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေပမည္။ ဥပမာ- ကားကူရွင္ လဲလုိပါသလား ၊ ကားေဆးမႈတ္ လုိပါသလား စသည္တုိ႕ ျဖစ္သည္။

သမားရိုးက် စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နဲ႔ Online စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကြားျခားခ်က္မ်ား

အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ဓာတ္ေလွကားအတြင္း နံရံမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာစာရြက္ငယ္မ်ား ကပ္၍လည္း သင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ေၾကာ္ျငာႏိုင္ပါသည္။ ဓာတ္ေလွကား စီးစဥ္ လူ၏ မ်က္စိအာရုံေရာက္မည့္ ေနရာအျမင့္ ၊ အကြာအေ၀းတို႕ကုိ တုိင္းဆ၍ ကပ္ထားေပးမည္ဆုိလွ်င္ ပိုမုိသင့္ေတာ္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားေၾကာ္ျငာမ်ားကပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဓာတ္ေလွခါး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ ပိုမုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေပမည္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီပိုင္ ဓာတ္ေလွကားျဖစ္ေစ ၊ အမ်ားပိုင္ ဓာတ္ေလွကားျဖစ္ေစ ၊ သက္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႕ကို ရယူရန္ လိုပါသည္။

မတ္တပ္ရပ္ ဘတ္စ္ကားစီးခရီးသည္မ်ား၏ မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္တည့္တည့္တြင္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဘတ္စ္ကားတြင္း နံရံေပၚတြင္ သင့္စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာစာရြက္တစ္ရြက္ ရွိေနပါလွ်င္ သင့္လုပ္ငန္း၏ ခရီးစဥ္ ထက္၀က္ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ သိုိ႕ေသာ္ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမွ ထည့္သြင္းလုိေသာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုေတာ့ ပါရွိရန္ ယာဥ္လိုင္းက ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳႏုိင္ေပသည္။ 

ဥပမာ- ကားေပၚတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ ၊ ဆင္းမည့္မွတ္တုိင္ ႀကိဳေျပာပါ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ သင္ကလည္း သင္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စာသားတုိ႕ကို ထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ကားစီးခရီးသည္၏ ခရီးတာရွည္ေလ သင္၏ ေၾကာ္ျငာထိေရာက္ေလ ျဖစ္သည္။

Branding လုပ္ဖို႔ Budge အတြက္ အဓိကက်တဲ့ နည္းလမ္း၂ ခ်က္ 

အမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာ စားေသာက္ၾကေသာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ၊ ေကာ္ဖီဆုိင္ ၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားသည္ သင့္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈကို စားသုံးသူမ်ားအား အသိေပးေၾကာ္ျငာရန္ အေကာင္းဆုံး ေက်ာက္သင္ပုန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အ၀၀ကို ျပည့္စုံစြာေရးသားၿပီး အေသးစိတ္ ေျပာျပႏုိင္ေပသည္။

စူးရွေသာ ရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ထိေရာက္ေသာ စာသားမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ သင့္စိတ္တုိင္းက် ေၾကာ္ျငာႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ စားေသာက္ကုန္ေၾကာ္ျငာမ်ားျဖစ္လွ်င္ အတုိင္းထက္အလြန္ ေကာင္းပါသည္။ ယခုအခါ လမ္းေဘးကြမ္းယာဆုိင္မ်ားတြင္ပင္ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ား ၊ ဗီႏုိင္းေၾကာ္ျငာမ်ား ေနရာယူလာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမိဳ႕ပတ္ရထားတြဲအတြင္း ၊ ဘူတာရုံစႀကတစ္ေလွ်ာက္ ၊ ဌာနဆုိင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူလ်က္ မိမိလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ၊ မိမိကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာ စသည္တို႕ကို ထိထိမိမိ စာသားမ်ားျဖင့္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာအရြယ္စာရြက္မ်ား လူစည္ကားရာ ေနရာအႏွံ႕ကပ္၍ ေၾကာ္ျငာႏုိင္သည္။ တစ္ခုသတိျပဳရန္မွာ မိမိေၾကာ္ျငာစာရြက္ကုိ အေလးဂရုျပဳအာရုံမထားႏုိင္ေသာ ရထား အတက္အဆင္း ေလွကားေနရာမ်ား ၊ စႀကအ၀င္အထြက္ အေပါက္အ၀ေနရာမ်ားတြင္ မကပ္သင့္ေပ။

 

Myanmar Advertising Directory

 

Read times
Rate this item
(2 votes)