-->


ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ ဆိုင်ရာ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဦးစွာအသုံးပြုသူကို အခွင့်ရေးပေး‌သောစနစ်( First to use system) မှ ဦးစွာလျှောက်ထားသူကို အခွင့်ရေးပေးသောစနစ်( First to File system) သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အလို့ငှာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များ အတွက် အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း။

 

 

By Myanmar Advertising Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)