-->


တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီငယ္ေလးမ်ားရဲ႕ ေဈးကြက္နည္းဗ်ဴဟာ အမွားမ်ား!

တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီငယ္ေလးမ်ားရဲ႕ ေဈးကြက္နည္းဗ်ဴဟာ အမွားမ်ား! google.com

မၾကာေသးမီကပဲ တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီ Pressfarm က စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ာအဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးေစဖို႔အတြက္

ဂ်ာနယ္ သတင္းေထာက္မ်ားရဲ႕ အမည္၊ E-mail နဲ႔ Twitter အေကာင့္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမယ္လို႔ ကတိေပးေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဓိက ျပႆနာတစ္ခုရွိပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ မီဒီယာမွာ ေဖာ္ျပခံရဖို႔ဆိုရင္ သတင္းေထာက္ေတြကို ဆက္သြယ္ရမယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက အေရးမႀကီးပါဘူး။

တကယ္တမ္း မွာေတာ့ သတင္းေထာက္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ E-mail ေတြကို Twitter Account မွာ ေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။

ေဖာ္ျပထားတဲ့ သူေတြကိုလည္း Google Search ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံ မိတ္ေဆြေတြကေန သိႏိုင္ပါတယ္။

သင့္လုပ္ငန္းကို မစတင္မီမွာ သတင္းသမားေတြ၊ စားသံုးသူေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို ေၾကာ္ျငာျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ ေဈးကြက္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီအမ်ားစု ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ အမွားေတြကို Admin ကေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္ေနာ္...

 

သင့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ကို ေရာင္းခ်ဖို႔ သတင္းသမားမ်ားကို အားထားျခင္း

သတင္းသမားမ်ားဟာ အေရာင္းဝန္ထမ္းေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ကိုယ္စား သင့္ထုတ္ကုန္ေတြကို ေရာင္းခ်ေပးတာဟာ သူတို႔အလုပ္ မဟုတ္ပါဘူး။

သူတို႔အလုပ္က သတင္းေတြကို ကမ႓ာႀကီးကို မွ်ေဝဖို႔ပါ။

တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီရဲ႕ Public Relation နည္းလမ္းဟာ ထုတ္ကုန္ကို ေရာင္းခ်ဖို႔ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္

သင့္ထုတ္ကုန္ေတြကို မီဒီယာသမားေတြကို ေရာင္းခ်ခိုင္းဖို႔ မွီခိုတာကို မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။

အဲ့ဒီအစား သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း မီဒီယာသမားမ်ားကို ရွင္းျပသင့္ၿပီး သင့္ Website ကို လူလည္ပတ္မႈမ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္တာပါ။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ လည္ပတ္သူမ်ား ေနာက္ထပ္လာလည္ခ်င္ေအာင္ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ စြဲေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္သင့္ထုတ္ကုန္ကို စမ္းသံုးခ်င္ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမွာပါ။

 

အာရံုစိုက္မႈကို ဝယ္ယူတာထက္ ငွားရမ္းပါ

ေငြေၾကးမ်ားစြာသံုးၿပီး သင့္စီးပြားေရးကို လူသိမ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္ရတာ လြယ္ပါတယ္။

လြယ္တယ္ဆိုေပမယ့္ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။

စားသံုးသူမ်ားဟာ အခေပးေၾကာ္ျငာမ်ားကို စိတ္မဝင္စားေတာ့ပါဘူး။

သင္ေျခခ်မယ့္ နယ္ပယ္ေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ထက္ အာရံုစိုက္မႈ ပိုမိုရႏိုင္တဲ့ ၿပိဳင္ဖက္ေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ အာရံုစိုက္မႈ ရရွိေစႏိုင္တဲ့ အရာမ်ားကို ဖန္တီးရမွာပါ။

 

ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္းထက္ ေျပာဆိုစဥ္းစားၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းေနျခင္း

ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူအမ်ားစုဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေဈးကြက္ဗ်ဴဟာေတြကို ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အေျပာနဲ႔သာအခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကပါတယ္။

မတူညီတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ အနည္းငယ္မွာ အခ်ိန္နဲ႔ စြမ္းအားေတြ ျမွဳပ္ႏွံလိုက္ပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ ဘေလာ့ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တူညီတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွာ ေၾကာ္ျငာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အက်ိဳးမထူးရင္ လူမႈကြန္ရက္ေတြနဲ႔ အေပၚက နည္းလမ္းေတြဟာ အလုပ္မျဖစ္ဘူးလို႔ မထင္ပါနဲ႔။

စမ္းသပ္ပါ၊ ေလ့လာပါ၊ ၿပီးရင္ စားသံုးသူေတြနဲ႔ ေရရွည္ဆက္ဆံႏိုင္မယ့္ အရာေတြကို ဖန္တီးပါ။

 

အင္တာနက္ေပၚမွာ ေပါက္ေအာင္လုပ္ျခင္း

အင္တာနက္မွ ေၾကာ္ျငာ ဗီဒီယိုအမ်ားစုဟာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေအာင္ က်ဆံုးေနပါတယ္။

ဒီလို အင္တာနက္မွာ ေပါက္ေအာင္ ဗီဒီယိုျပဳလုပ္ျခင္းထက္ စားသံုးသူမ်ား စိတ္ဝင္စားမယ့္ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ဦးေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပတဲ့ အရာမ်ားကို ဖန္တီးဖို႔ အာရံုစိုက္ပါ။

ဥပမာ အေနနဲ႔ ေဘာ့စတြန္အေျခစိုက္ Kinvey ဟာ သူ႔နယ္ပယ္မွ အျခားနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားနဲ႔

သူ႔ကုမၸဏီကို ေျမပံုမွာ ေဖာ္ျပဖို႔ ျပည္တြင္း တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ေဂဟစနစ္ကို ျပသေပးတဲ့ ေျမပံုတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ျပီး

မီဒီယာမ်ားနဲ႔ ၿပိဳင္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Stich Fix က ဖက္ရွင္ႏွစ္သက္တ့ဲ စားသံုးသူမ်ားကို စြဲေဆာင္ရင္းနဲ႔ Pinterest မွာ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို အင္တာနက္ေပၚမွာ ေပါက္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ

သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္စားသံုးသူေတြ ဖတ္ရႈေလ့လာမယ့္၊ ၾကည့္ရႈမယ့္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္ အရာေတြကို စဥ္းစားၿပီး အဲဒါေတြကို ဖန္တီးဖို႔ အခ်ိန္နဲ႔ စြမ္းအားေတြကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။

 

သင့္ Website ကို လူၾကည့္မ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း

Search Engine မ်ားမွာ သင့္ Website ကို ပိုမိုျပသေပးေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကိေနလည္း ၾကည့္ရႈလို႔ အဆင္ေျပေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။

တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီမ်ားဟာ သူတို႔ Website မ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ၾကည့္ရႈလို႔ အဆင္ေျပေအာင္ ျပဳလုပ္မထားတာကို အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး လည္ပတ္သူေတြကို သင္ျပခ်င္တဲ့ အရာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ရေအာင္ ျပသထားသင့္ပါတယ္။

သင့္ Website မွ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စားသံုးသူက ေန႔စဥ္ E-mail နဲ႔ ဖတ္ရႈေစခ်င္သလား။

သင့္ထုတ္ကုန္ အေၾကာင္းရွင္းျပထားတဲ့ ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ေစခ်င္သလား?

လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွာ သင့္ကုမၸဏီကို Follow ျပဳလုပ္ေစခ်င္သလား?

သင့္မိတ္ေဆြ အနည္းငယ္ကသာ သင့္ Website ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာတိုင္းကို အခ်ိန္ေပးၾကည့္ရႈၾကတာပါ။

အဲဒီအတြက္ သင့္ရဲ႕ အဓိက ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ ရွင္းလင္းတဲ့ ဝက္ဘ္ စာမ်က္နွာမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။

တည္ေထာင္ခါစ ကုမၸဏီနယ္ပယ္မွ အျခားကုမၸဏီမ်ားလိုပဲ စိတ္ကူးရတာလြယ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာက စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါတယ္။ HubSpot ရဲ႕ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူနဲ႔ OnStartups ရဲ႕ ေဆာင္းပါးရွင္ Dharmesh Shah က ဒီလိုေျပာပါတယ္။

သင့္ထုတ္ကုန္ကို စတင္တီထြင္တဲ့ ေန႔ကတည္းက ေဈးကြက္ရွာေဖြမႈကို ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

အေပၚက အမွားမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေရွာင္ရွားပါ။

အေရးႀကီးဆံုးက ကမ႓ာႀကီးကို သင့္အေၾကာင္း ေျပာဖို႔ေစာင့္စားမေနပါနဲ႔။

သင့္ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ ေျပာျပႏိုင္မယ့္သူ မရွိပါဘူး။

Recommended for you-ဘာေၾကာင္႔ သင္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ Websiteတစ္ခုရွိသင့္တာလဲ????

Source; startup mess marketing

Read times
Rate this item
(1 Vote)