-->


သင့္ Product က ေဈးကြက္ထဲမွာ ေနရာယူႏုိင္ေစမယ့္ Channel Distribution!

သင့္ Product က ေဈးကြက္ထဲမွာ  ေနရာယူႏုိင္ေစမယ့္ Channel Distribution! google.com

ကိုယ့္ရဲ႕ Product က ေဈးကြက္ထဲမွာ ေနရာယူႏိုင္္ၿပီး ဝယ္ယူသူေတြလက္ထဲကို ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ ဆိုတာ ျဖန႔္ခ်ီေရးေကာင္းမွျဖစ္မွာပါ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္ အခုေျပာျပခ်င္တာကေတာ့ Channel Distribution အေၾကာင္းပါ..

Product တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခ်င္သူေတြအတြက္လည္း အသံုးတည့္ပါ လိမ့္မယ္။

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူေတြအတြက္ ျဖန႔္ခ်ီေရးဆိုတာ အင္မတန္အေရးပါပါတယ္။

ျဖန႔္ခ်ီေရးေကာင္းမွသာ ကိုယ့္ရဲ႕ Product က ေဈးကြက္ထဲမွာ ေနရာယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူသူေတြလက္ထဲကို ေရာက္ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ ျဖန႔္ခ်ီေရးအေၾကာင္းကို အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲၿပီး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္…

 

 ျဖန႔္ခ်ီေရးဆိုတာ ဘာလဲ?

ျဖန႔္ခ်ီေရးကို သီးသန႔္လုပ္ကိုင္သူ(Distributor) ေတြဟာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ထုတ္လုပ္သူ နဲ႔ လက္လီေရာင္းခ်သူေတြ၊ ထုတ္လုပ္သူ နဲ႔ ဝယ္ယူသူအၾကားမွာ ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ သူေတြပါပဲ။

သူတို႔ဟာ ထုတ္လုပ္သူေတြရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ဝယ္ယူၿပီး သိုေလွာင္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႕ ျဖန႔္ခ်ီေရးလမ္းေၾကာင္း(Distribution Channel) ကေန တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ပါတယ္။

သူတို႔ဟာ ထုတ္လုပ္သူ နဲ႔ ဝယ္ယူသူ ႏွစ္ဖက္စလုံးနဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံမႈကို တည္ေဆာက္ထားရပါတယ္။

ေဘာဂေဗဒအျမင္အရ ျဖန္ခ်ီေရးဆိုတာက Product ေတြကို ေဈးကြက္အႏွံ႔ ေရာက္ေအာင္ ျဖန႔္က်က္ထားျခင္းျဖင့္ ဝယ္ယူရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျဖန႔္ခ်ီေရးမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ပါကင္ပိတ္ျခင္း၊ Delivery ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

ျဖန႔္ခ်ီေရးဟာ အေရာင္းအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ Distributor ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေ႐ြးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ၾကာခ်ိန္ နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 ျဖန႔္ခ်ီျခင္းပုံစံ ၃မ်ိဳး

ျဖန႔္ခ်ီေရးနည္းဗ်ဴဟာေတြဟာ ကိုျဖန႔္မဲ့ ပစၥည္းအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျဖန႔္ခ်ီသူေတြဟာ ကိုယ္ျဖန႔္ေပးရမဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ ပစၥည္းကို ၾကည့္ၿပီး နည္းလမ္းရွာေဖြေလ့ရွိပါတယ္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျဖန႔္ခ်ီတဲ့ေနရာမွာ နည္းလမ္း သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

 

-Intensive Distribution(ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း) မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားျဖန႔္ခ်ီတဲ့ ဗ်ဴဟာပါ။

တင္လို႔ရတဲ့ ဆိုင္ေတြ အကုန္လုံးမွာ လိုက္တင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေဈးကြက္ရဲ႕ ေနရာအႏွံ႔မွာ ရွိေနဖို႔ပါ။

 

-Selective Distribution(ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးျဖန႔္ခ်ီျခင္း) ကိုယ္ပစၥည္းကို ျဖန႔္ခ်ီျခင္တဲ့ ေဒသမွာ ကိုယ္တင္ခ်င္တဲ့ ဆိုင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေ႐ြးၿပီး တင္တဲ့ ဗ်ဴဟာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ကိုတင္မဲ့ ပစၥည္းေပၚမူတည္ၿပီး ကိုယ့္ပစၥည္းနဲ႔ လိုက္မဲ့ ဆိုင္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေ႐ြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူေတြဟာ ေဈးႏုန္းကို ျမင့္ျမင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ပစ္မွတ္ထားတဲ့ Customer အမ်ိဳးအစားကိုလည္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ျဖန႔္ခ်ီတဲ့ ပုံစံဟာ ကိုယ့္ရဲ႕Productuctကို သက္ဆိုင္ရာေဒသမွာ ကိုယ္ရွိေစခ်င္တဲ့ ေနရာမွာပဲ ရွိေနေစပါလိမ့္မယ္။

 

-Exclusive Distribution(သီးသန႔္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း) ကန႔္သတ္ထားတဲ့ ေနရာမွာသာ သီးသန႔္ ျဖန႔္ခ်ီတဲ့ ဗ်ဴဟာမ်ိဳးပါ။

ဒီလို ျဖန႔္ခ်ီမႈမ်ိဳးဟာ ဇိမ္ခံပစၥည္းေတြ၊ Branded ပစၥည္းေတြ၊ ေဈးႏုန္းႀကီးျမင့္တဲ့ ပစၥည္းေတြမွာ အမ်ားဆုံေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီလိုျဖန႔္ခ်ီျခင္းအားျဖင့္ Product Brand ရဲ႕ ပုံရိပ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့အျပင္ သီးသန႔္ျဖစ္တည္မႈကို ျမင္ေအာင္ျပလို႔ ရပါတယ္။

 

ကိုယ့္ Product ရဲ႕ ျဖန႔္ခ်ီေရးလမ္းေၾကာင္း(Distribution Channel)ကို သိေအာင္လုပ္ပါ

အေပၚမွာ Distribution Channel ဆိုတာကို ထည့္သြင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Distribution Channel ဆိုတာဟာ ထုတ္လုပ္သူ နဲ႔ ဝယ္ယူစားသုံးသူ(Consumer) ၾကားကို ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြပါပဲ။

အဲ့ဒီလို လမ္းေၾကာင္းေတြဟာ ႐ိုးရွင္းသလို ရႈပ္ေထြးတဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္လမ္းေၾကာင္းေတြလည္းရွိသလို တိုက္႐ိုက္ မဟုတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြလဲ ရွိပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္လမ္းေၾကာင္းမွာဆိုရင္ ထုတ္လုပ္သူေတြဟာ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူေတြကို တိုက္႐ိုက္ျဖန႔္ခ်ီပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္မဟုတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာဆိုရင္ ၾကားခံျဖန႔္ခ်ီေရးေတြကေန တစ္ဆင့္ျဖန႔္ခ်ီပါတယ္။

အဲ့ဒီလို ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ ဝယ္ယူသူအၾကား ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Distribution Channelဟာ အဆင့္ေလးဆင့္ ရွိတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

 

-Level Zero

Level Zero လို႔ေခၚတဲ့ ပထမဆုံးအဆင့္ဟာ အ႐ိုးရွင္းဆုံးပါပဲ။

ထုတ္လုပ္သူကေန ဝယ္ယူသူကို တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်တာကို ဆိုလိုတာပါ။

ၾကားခံျဖန႔္ခ်ီေပးသူ လုံးဝမရွိလို႔ Level Zero ကို ေခၚတာပါ။

 

-Level One

Level One မွာေတာ့ ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူၾကားမွာ ၾကားခံတစ္ခုရွိေနပါၿပီ။

ဥပမာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ ဝယ္ယူသူၾကားထဲမွာ လက္လီေရာင္းတဲ့ ကုန္စုံဆိုင္တစ္ဆိုင္ ရွိေနတာပါ။

 

-Level Two

ဒီတစ္ဆင့္မွာေတာ့ ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ ဝယ္ယူသူၾကားမွာ ၾကားခံႏွစ္ဆင့္ ရွိေနပါၿပီ။

ဥပမာ ထုတ္လုပ္သူမွ လကၠားဒိုင္ ၊ လကၠားဒိုင္မွ လက္လီဆိုင္ ၊ လက္လီဆိုင္မွ ဝယ္ယူသူသို႔ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုတ္လုပ္သူ နဲ႔ ဝယ္ယူသူၾကားထဲမွာ လကၠား နဲ႔ လက္လီဆိုၿပီး ႏွစ္ဆင့္ခံေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

 

-Level Three
ဒီတစ္ဆင့္မွာပိုလာတာက ေအးဂ်င့္(သို႔)ပြဲစားေတြပါ။

ေအးဂ်င္ေတြက ထုတ္လုပ္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္စား လကၠားဒိုင္ေတြနဲ႔ ညႇိႏိုင္းတယ္။

လကၠားဒိုင္ေတြက လက္လီဆိုင္ေတြကိုျဖန႔္ခ်ီတယ္။

လက္လီဆိုင္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူသူေတြ လက္ထဲေရာက္ပါတယ္။

ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ ဝယ္ယူသူေတြၾကားထဲမွာ ေအးဂ်င့္ ၊ လကၠား နဲ႔ လက္လီဆိုင္ဆိုၿပီး အဆင့္၃ဆင့္ ရွိမွာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

Recommended for you-ဒီအခ်က္ေတြကို လိုက္နာရင္ ေဈးကြက္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ မက်ရံႈးေတာ့ဘူး!

Credit; htetzanlinn

Read times
Rate this item
(2 votes)