-->


ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ တန္းစီတဲ့ စနစ္ေတြက ဘာေၾကာင့္မတူညီၾကတာလဲ?

ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ တန္းစီတဲ့ စနစ္ေတြက ဘာေၾကာင့္မတူညီၾကတာလဲ? google.com

ကြ်န္ေတာ္ ဒီတစ္ေခါက္မႏၲေလးျပန္ေရာက္ေတာ့ ရွမ္းထမင္းပံုစားဆိုင္မွာ သြားစားျဖစ္တယ္။

Fast Food ေတြျဖစ္တဲ့ KFC, Lotteria, . . . . . တို႔နဲ႔ တန္းစီစနစ္မတူဘူးဆိုတာကို ရုတ္တရက္ သတိထားမိသြားတယ္။

ထမင္းဆိုင္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာက ေဘးတိုက္တန္းစီစနစ္ကို က်င့္သံုးၾကျပီး Fast Food ဆိုင္ေတြမွာက ေရွ႕ေနာက္တန္းစီစနစ္ကို က်င့္သံုးၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။

ဘာေၾကာင့္ အစားအေသာက္ေရာင္းတာျခင္း တူတာေတာင္ ေရာင္းခ်တဲ့စနစ္က မတူရတာလဲ ?

ထမင္းဆိုင္အမ်ားစုမွာက်င့္သံုးတဲ့ ေဘးတိုက္တန္းစီစနစ္က စားသံုးမယ့္သူေတြအတြက္ စဥ္းစားခ်ိန္ ပိုရေစတယ္။

သူတို႔ထည့္တာေတြ၊ ဟင္းေတြကိုလည္း လက္ေတြ႔ျမင္ေနရတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ္စားခ်င္တာေတြမ်ားေနရင္ အပိုထပ္ထည့္သြားႏိုင္တယ္။

ထမင္းဆိုင္ေတြမွာက် ေကာင္တာမွာ လူေတြပံုေနတတ္တယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာတာမျပီးမခ်င္း ေနာက္လူေတြအလွည့္ေရာက္ဖို႔ မလြယ္ဘူးေလ။

(သူမ်ားႏိုင္ငံမွာေတာ့ Set နဲ႔ ေရာင္းၾကတယ္။ ဒီက ထမင္းဆိုင္အမ်ားစုကေတာ့ မရေသးဘူး။)

Fast Food ေတြမွာ က်င့္သံုးတဲ့ ေရွ႕ေနာက္တန္းစီစနစ္ကေတာ့ ျမန္ဆန္မႈကို ပိုျဖစ္ေစတယ္။

Counter အေပၚမွာလည္း Screen အၾကီးၾကီးနဲ႔ ျပထားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္ရင္ ဘာမွာမလဲဆိုတာကို ၾကိဳတင္ေတြးျဖစ္တယ္။

ကိုယ့္ေနာက္မွာလည္း လူေတြတန္းစီေနတာဆိုတဲ့အသိနဲ႔ ျမန္ျမန္မွာျဖစ္တယ္။

Fast Food ေတြက် Order ပဲေကာက္ထားတဲ့အတြက္ ဆိုင္မွာစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊

Take Away ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုင္ေစာင့္ရတဲ့အတတြက္ Counter မွာ ထမင္းဆိုင္ေတြလို လူမျပံဳေနတတ္ပါဘူး။

တန္းစီတဲ့စနစ္တိုင္းမွာ အားသာခ်က္နဲ့ အားနည္းခ်က္ဆိုတာ ရွိိပါတယ္။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ ဘယ္စနစ္က ကိုက္ညီမႈရွိသလဲဆိုတာကို ခ်ိန္ၾကည့္ဖို႔က အေရးၾကီးပါတယ္။

သင္ေကာ ဘယ္လိုတန္းစီရတာကို သေဘာက်တဲ့သူလဲ ?

Recommended for you-ရံႈးနိမ့္မႈေပါင္း (၁၀၀၉) ႀကိမ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူ!

Source; sharing point

Read times
Rate this item
(1 Vote)