-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29


တိက်ေသာေစ်းကြက္ အစိတ္အပိုင္းကို ဦးတည္ျခင္း

တိက်ေသာေစ်းကြက္ အစိတ္အပိုင္းကို ဦးတည္ျခင္း google.com

လူေနမႈပံုစံက လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို ကြဲျပားျခားနားတဲ့ လကၡဏာေတြနဲ႔ ပိုင္းျခားထားျပီး သူ႔ေစ်းကြက္နဲ႔သူ ေရာင္းဝယ္လည္ပတ္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ထုတ္တာျဖစ္ပါတယ္။
နည္းပညာေခတ္ရဲ႕ ဆက္သြယ္မႈအားေတြေၾကာင့္ Mass Market ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ့မယ္လို႔ Website ေတြေပၚမွာ ေျပာလာၾကေပမယ့္

ဒီေန႔အထိေတာ့ ကြယ္ေပ်ာက္ဖို႔မနီးေသးတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
Mass Media ေတာင္မွအားလံုးဆီေရာက္ဖို႔ TV ေတြ၊ ေရဒီယိုေတြသံုးတဲ့ပံုစံကေန Media အသစ္အဆန္းေတြနဲ႔ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးလာၾကတာေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ မိမိလိုတာကုိမွ အနီးကပ္ဆြဲျပီး ပံုၾကီးခ်ဲ႕ႏုိင္တဲ့ Zoom မီဒီယာနည္းပညာေတြကို သံုးႏုိင္တယ္။ Mass Market ပံုစံကေန စားသံုးသူစိတ္ၾကိဳက္ လုိရာကိုၾကည့္လုိ႔ရတဲ့ Spy Satellite လုိ အသံုးျပဳမႈေတြဟာ Market Segmentation ျဖစ္ေပၚဖို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။
Mass Media နဲ႔ Mass Marketing ကို TV နဲ႔ က်ယ္ျပန္႔ေစခဲ့တာကေတာ့ US မွာပါ။ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို Mass Marketing လုပ္တဲ့အခါမွာ လူတိုင္းရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ ႏွစ္သက္မႈေတြ မတူသလုိ ရည္မွန္းတမ္းတတာေတြ လည္း ကြာပါတယ္။ ေစ်းကြက္မွာကြဲျပားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြရွိသလုိ ဝယ္လုိအားေတြကလည္း မတူဘူးဆိုတာ သတိျပဳမိတဲ့သူေတြ ရွိလာတယ္။
ပထမဦးဆံုးျဖစ္တဲ့ ကားကုမၸဏီ General Motors က Market Segmentation သေဘာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အေနနဲ႔ မတူတဲ့ဝယ္လုိအားနဲ႔ ျခားနားတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြကိုက္ညီမယ့္ ကားေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ အေရာင္းဗ်ဴဟာကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။
အၾကိဳက္ခ်င္းမတူတဲ့ ဝယ္သူေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့သေဘာကို အေျခခံျပီး Market Segmentation နဲ႔ဆက္ျပီး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကိုပါ ကြဲျပားေအာင္ ခြဲျခားထုတ္တဲ့ Product Differentiation ကို Mr Wendell Smith က ေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာ အေရာင္းဗ်ဴဟာအေနနဲ႔ အဆိုျပဳေရးသားထားပါတယ္။ စားသံုးသူေတြအေနနဲ႔ လူေနမႈပံုစံ၊ သေဘာထား၊ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ေတြ ရွိၾကတယ္။
စားသံုးသူေစ်းကြက္ကို ကြဲျပားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ေလးပိုင္းခဲြျမင္ႏုိင္ပါတယ္။
၁။ Demographics - လူဦးေရဆိုင္ရာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ရႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ အသက္အရြယ္၊ က်ား၊ မ၊ အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစား၊ ဘဝအပိုင္းအျခား၊ လူမႈေရးအဆင့္၊ ပညာေရး၊ ၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ။
၂။ Geography - ပထဝီေဒသ၊ တိုင္းျပည္၊ ျမိဳ႕ျပ/ေက်းလက္၊ ရာသီဥတု၊ ေတာင္ေပၚ/ေျမျပန္႔။
၃။ Psychographics - စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေန၊ လူေနမႈပံုစံ၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ ထင္ျမင္ခ်က္၊ စိတ္သေဘာထား။
၄။ Behaviour - အျပဳအမူ-လုိအပ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ အမွတ္တံဆိပ္ စြဲစြဲျမဲျမဲသံုးစဲြမႈ၊ မည္သူ႔အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ ဝယ္ယူသည္။
အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းေတြကေန မိမိ၏ ကုန္ပစၥည္းဝယ္သူေတြရဲ႕ အခ်င္းလကၡဏာကို သတ္မွတ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ မိမိဦးတည္ရမယ့္ Market Segment ကို အၾကမ္းဖ်င္းသိရွိျပီး Marketing Strategy ခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read-အရင္းအႏွီးမရွိဘဲနဲ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခု ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ႏိုင္မလဲ???


Source; Myanmar Online Entrepreneur

Read times
Rate this item
(1 Vote)