-->


2018 BrandZ Top 100 Global Brands

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကမၻာ့တန္ဖုိးအႀကီးမားဆုံး brand မ်ားကုိ ေျခရာခံၿပီး စူးစမ္းေလ့လာထားသည္။

ေတာင့္တင္းသန္မာလ်က္ရွိေသာ brand မ်ားကုိ အတြင္းက်က် ႐ႈျမင္သုံးသပ္သည္။ 2018 BrandZ Top 100 တြင္ ပါ၀င္ေသာ brand မ်ား၏ စုစုေပါင္း တန္ဖုိးသည္ ကန္ေဒၚလာ ၄.၄ ထရီလီယံ ျဖစ္သည္။ ႀကီးထြားႏႈန္းမွာ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တန္ဖုိးအားျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ၇၅၀ ျမင့္တက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိပ္တန္း ၁၀ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ Tencent ႏွင့္ Alibaba တုိ႔ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမင့္တက္ႏႈန္း အျမန္ဆုံး အမွတ္တံဆိပ္ ၂၀ တြင္ တ႐ုတ္မွ brand ၇ ခု ပါ၀င္သည္။
eCommerce ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အြန္လုိင္းလက္လီဆုိင္မ်ားက႑တြင္ ႐ုတ္ခ်ည္း ေပါက္ေျမာက္ ျမင့္တက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အျမင့္တန္းမွာ ရွိေနသည့္ Amazon, Alibaba ႏွင့္ eBay တုိ႔သည္ အြန္လုိင္းလက္လီအေရာင္းက႑ကုိ ႀကီးစုိးထားဆဲျဖစ္သည္။

brandZ Ranking 100 1

 

 

 

brandZ Ranking 100 2

Read times
Rate this item
(1 Vote)