-->


အငွားေၾကာ္ျငာစီးပြားေရးဆုိင္းဘုတ္မ်ား အတြက္ မဲႏႈိက္စနစ္

အငွားေၾကာ္ျငာစီးပြားေရးဆုိင္းဘုတ္မ်ား အတြက္ မဲႏႈိက္စနစ္ google.com

လာမည့္ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အငွားခ်ထားေပးမည့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားကို မဲႏိႈက္မည့္စနစ္ျဖင့္သာ

လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံေရးရာ ဌာန လုပ္ငန္းေရးရာဌာနခြဲ ေၾကာ္ျငာစိတ္လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးစစ္မင္းဟန္ထံမွ သိရပါတယ္။

ထိုသို႔ မဲစနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းသည္ အငွားခ်ထားေပးမည့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားအတြက္ မသမာမႈမ်ားမရွိေစရန္ႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲစနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

မဲတစ္ပံုး၊ ေပါက္မဲႏွင့္ ဗလာမဲအတြက္ မဲတစ္ပံုးစီထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ပထမဆံုးမဲႏိႈက္မည့္ေၾကာ္ျငာကို ေလွ်ာက္ထားသူအတြင္းမွ Volunteer တစ္ဦးအားဖိတ္ေခၚ၍ ေပါက္မဲထြက္ရွိသည္အထိ မဲႏိႈက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး

ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ေလွ်ာက္ထားလိုသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ႀကိမ္သာေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ကာ

ဆိုင္းဘုတ္အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

"မဲႏႈိက္ၿပီးခ်ေပးတဲ့ စနစ္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္လုပ္ေပးတာပါ။

ဘယ္သူက မဲႏိႈက္ေပးမယ္ဆိုတာ သိမွာမဟုတ္တဲ့ အတြက္ မသမာမႈကင္းပါတယ္။

အငွားခ်ထားေပးမယ့္ ေၾကာ္ျငာဘုတ္ေတြကို အုပ္စုခြဲၿပီး သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

-အုပ္စု A မွာပါတဲ့ဘုတ္ေတြကို ေငြက်ပ္သိန္း ၂၅၀၊ အုပ္စု B မွာပါတဲ့ ဘုတ္ေတြကို ေငြက်ပ္သိန္း ၁၈၀၊

-အုပ္စု C မွာပါတဲ့ ဘုတ္ေတြကို ေငြက်ပ္ ၁၃၅ သိန္း၊

-အုပ္စု D မွာပါတဲ့ ဘုတ္ေတြကို ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀၊

-အုပ္စု E မွာ ပါတဲ့ ဘုတ္ေတြကို ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားသူေတြအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားေပးတာျဖစ္လို႔ သတ္မွတ္စည္းကမ္းေတြႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမွာပါ"

လို႔  ဦးစစ္မင္းဟန္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီစီးပြားေရးေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္သို႔ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး

မဲမေပါက္ပါက ေပးသြင္းထားေသာေငြကို ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ယာယီဆိုင္းဘုတ္မ်ားအတြက္ က်သင့္အခြန္မ်ားကိုလည္း မပ်က္မကြက္ေပးသြင္းရန္ႏွင့္

အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ ကန္႔သတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား ေၾကာ္ျငာျခင္းမျပဳရန္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊

အငွားစီးပြားေရးေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာေၾကာ္ျငာဌာနတြင္ လာေရာက္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။

Recommended for you-ဖြံ႔ၿဖိဳးမွုအနည္းဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာေတာ႔မည္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ

Source; ျမဝတီ

Read times
Rate this item
(1 Vote)