-->


ဇာတ္လမ္းပံုစံ ေႀကာ္ျငာေဆာင္းပါးေကာင္း တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔

ဇာတ္လမ္းပံုစံ ေႀကာ္ျငာေဆာင္းပါးေကာင္း တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ google.com

ကိုယ့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လူေတြသိသြားေအာင္၊ ေဖာက္သည္ေတြရလာေအာင္ ေၾကာ္ျငာႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိတဲ့ထဲကမွ ဒီေန႔ေခတ္ လိုဆိုရွယ္မီဒီယာေတြအားေကာင္း လာတဲ့ေခတ္မွာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးပံုစံ

ေရးသား ေၾကာ္ျငာတာေတြလည္း အရင္ထက္ပိုျပီးေခတ္စားလို႔ လာပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါးပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့ထဲကမွ ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ကိုဇာတ္လမ္းပံုစံေရးသားေၾကာ္ျငာျခင္းပါပဲ။ ဒီနည္းလမ္းဟာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကိုခ်ည္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေရးသားပံုမ်ိဳးထက္ လူစိတ္ဝင္စားမႈပိုရျပီး ကိုယ့္ရဲ႕ Customer ျဖစ္လာႏုိင္သူေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ ႏိုင္တာေၾကာင့္ ပိုျပီးထိေရာက္တာပါ။

ဇာတ္လမ္းပံုစံေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါးနည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႔ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ဆက္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ အဓိက တည္ေဆာက္ရမယ့္အခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူ၊ တင္ျပပံု နဲ႔ သက္ေသျပခ်က္ တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူ

ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကိုေျပာျပမယ့္ ေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါးထဲက ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူဟာ ခိုင္မာမႈရွိရပါမယ္။ သင္ကိုယ္တုိင္၊ ဒါမွမဟုတ္ သင့္လုပ္ငန္းမွာပါဝင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကေျပာျပတာမ်ိဳးထက္ သင့္ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျပီး ႏွစ္သက္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေျပာျပတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေရးသားတာ ကလူေတြကို ပိုျပီးဆြဲေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ေျပာျပေနတဲ့သူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူဟာ အျပင္မွာ တကယ္ရွိတဲ့သူ တစ္ေယာက္လို႔ ဖတ္တဲ့သူေတြထင္ျမင္လာေအာင္ သူ႔ရဲ႕အသက္အရြယ္၊ က်ား၊မ ၊ အဆင့္အတန္းတို႔ ေပၚလြင္ေအာင္ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးသားဖို႔လိုပါတယ္။

ဒါမွသာ ဖတ္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ထည့္သြင္းေရးသားတဲ့ ေနရာမွာ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ေရးသလိုေရးတာထက္ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ ထည့္သြင္းေရးသားသြားႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

(၂) တင္ျပပံု

ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူ ျပီးရင္ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးတာက တင္ျပပံုပါ။ ပထမပိုင္းမွာ ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈကို မသိေသးခင္ ၾကံဳရတဲ့အခက္အခဲေတြကုိ ေဖာ္ျပျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕အကူအညီေၾကာင့္ အားလံုးအဆင္ေျပသြားပံုေရးသားတဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ လူသံုးမ်ားတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။ ဥပမာ အစပိုင္းမွာ ေဗာက္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေနရတဲ့အေၾကာင္း ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေရးသားျပီး ေနာက္က်ေတာ့ ဒီေခါင္းေလွ်ာ္ရည္တံဆိပ္ေၾကာင့္ ခုေတာ့ အဆင္ေျပသြားျပီဆုိတာမ်ိဳးပါ။ ေရးသားသူရဲ႕ စိတ္ကူးဥာဏ္ရွိရင္ရွိသေလာက္ တင္ျပပံုကိုဆန္းသစ္ႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး စိတ္ကူးေကာင္းေလ လူေတြရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈကိုရရွိေလပါပဲ။

(၃) သက္ေသျပခ်က္

ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးက အေျပာမဟုတ္၊ တကယ္လက္ေတြ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ဖတ္တဲ့သူေတြ ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ ေဆာင္းပါးရဲ႕အဆံုးသတ္ပိုင္းမွာ ထည့္သြင္းေရးသားဖို႔ပါပဲ။ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူတစ္ေယာက္ တည္းအက်ိဳးေက်းဇူးခံစားဖူးတာမဟုတ္ဘဲ တျခားသံုးဖူးသူေတြလည္း အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတာကိုဆိုလိုတာပါ။

ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ သံုးဖူးသူေတြကေပးတဲ့ Review ေတြထဲက အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ Review ေတြကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိ review ေတြမရွိေသးဘူးဆိုရင္လည္း ဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာသူက သူ႔လိုပဲတျခားသူေတြလည္း အဆင္ေျပၾကေၾကာင္းေျပာတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ထည့္သြင္း ေရးသားလို႔ရပါတယ္။

အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ဥပမာနဲ႔ပဲဆက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူက ဒီေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကိုသံုးျပီး သူေဗာက္ေပ်ာက္သြားေၾကာင္းေျပာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေပးသံုးေတာ့လည္း သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြပါ ေဗာက္ေပ်ာက္သြားေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ထည့္သြင္း ေရးသားတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းပံုစံေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေပမယ့္ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၃ ခ်က္ကေတာ့ အေျခခံက်က်လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Read-ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ျပသႏုိင္တဲ႔ေႀကာ္ျငာ

Credit ; Original Writer

Read times
Rate this item
(1 Vote)