-->


ဇာတ္လမ္းပံုစံေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါး

ဇာတ္လမ္းပံုစံေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါး google.com

ကိုယ့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လူေတြသိသြားေအာင္၊ေဖာက္သည္ေတြရလာေအာင္ ေၾကာ္ျငာႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းေတြအမ်ားၾကီးရွိတဲ့ထဲကမွ ဒီေန႔ေခတ္ လိုဆိုရွယ္မီဒီယာေတြအားေကာင္း လာတဲ့ေခတ္မွာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးပံုစံ ေရးသား ေၾကာ္ျငာတာေတြလည္း အရင္ထက္ပိုျပီးေခတ္စားလို႔ လာပါတယ္။


ေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့ထဲကမွ ထိေရာက္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ကိုဇာတ္လမ္းပံုစံေရးသားေၾကာ္ျငာျခင္းပါပဲ။ ဒီနည္းလမ္းဟာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကိုခ်ည္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေရးသားပံုမ်ိဳးထက္လူစိတ္ဝင္စားမႈပိုရျပီး ကိုယ့္ရဲ႕

 

Customer ျဖစ္လာႏုိင္သူေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ပိုျပီးထိေရာက္တာပါ။


ဇာတ္လမ္းပံုစံေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါးနည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႔ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ေရးသားတင္ဆက္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ အဓိက တည္ေဆာက္ရမယ့္အခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူ၊ တင္ျပပံု နဲ႔ သက္ေသျပခ်က္ တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။


(၁) ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူ


ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကိုေျပာျပမယ့္ ေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါးထဲက ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူဟာ ခိုင္မာမႈရွိရပါမယ္။ သင္ကိုယ္တုိင္၊ ဒါမွမဟုတ္ သင့္လုပ္ငန္းမွာပါဝင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကေျပာျပတာမ်ိဳးထက္ သင့္ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျပီး ႏွစ္သက္သူတစ္ဦးအေနနဲ

 

႔ ေျပာျပတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေရးသားတာ ကလူေတြကို ပိုျပီးဆြဲေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။


ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ေျပာျပေနတဲ့သူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူဟာ အျပင္မွာ တကယ္ရွိတဲ့သူ တစ္ေယာက္လို႔ ဖတ္တဲ့သူေတြထင္ျမင္လာေအာင္ သူ႔ရဲ႕အသက္အရြယ္၊ က်ား၊မ ၊ အဆင့္အတန္းတို႔ ေပၚလြင္ေအာင္ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ထည့္သြင္းေရးသားဖို႔လိုပါတယ္။

 

ဒါမွသာ ဖတ္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူနဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ခံစားခ်က္မ်ိဳးရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ထည့္သြင္းေရးသားတဲ့ ေနရာမွာ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေရးသလိုေရးတာထက္ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ထည့္သြင္းေရးသားသြားႏိုင္ရင္

 

ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။


(၂) တင္ျပပံု


ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူ ျပီးရင္ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးတာက တင္ျပပံုပါ။ ပထမပိုင္းမွာ ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈကို မသိေသးခင္ ၾကံဳရတဲ့အခက္အခဲေတြကုိ ေဖာ္ျပျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕အကူအညီေၾကာင့္ အားလံုးအဆင္ေျပသြားပံုေရးသားတဲ့နည္းလမ္း

 

ကေတာ့ လူသံုးမ်ားတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။ ဥပမာ အစပိုင္းမွာ ေဗာက္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေနရတဲ့အေၾကာင္း ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေရးသားျပီး ေနာက္က်ေတာ့ ဒီေခါင္းေလွ်ာ္ရည္တံဆိပ္ေၾကာင့္ ခုေတာ့ အဆင္ေျပသြားျပီဆုိတာမ်ိဳးပါ။ ေရးသားသူရဲ႕ စိတ္ကူးဥာဏ္ရွိရင္ရွိသေလာက္ တင္ျပပံုကိုဆန္းသစ္ႏုိင္

 

မွာျဖစ္ျပီး စိတ္ကူးေကာင္းေလ လူေတြရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈကိုရရွိေလပါပဲ။

 

(၃) သက္ေသျပခ်က္


ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးက အေျပာမဟုတ္၊ တကယ္လက္ေတြ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ဖတ္တဲ့သူေတြ ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ ေဆာင္းပါးရဲ႕အဆံုးသတ္ပိုင္းမွာ ထည့္သြင္းေရးသားဖို႔ပါပဲ။

 

ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူတစ္ေယာက္ တည္းအက်ိဳးေက်းဇူးခံစားဖူးတာမဟုတ္ဘဲ တျခားသံုးဖူးသူေတြလည္း အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတာကိုဆိုလိုတာပါ။

 

ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ သံုးဖူးသူေတြကေပးတဲ့ Review ေတြထဲက အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ Review ေတြကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။

 

ဒီလုိ review ေတြမရွိေသးဘူးဆိုရင္လည္း ဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာသူက သူ႔လိုပဲတျခားသူေတြလည္း အဆင္ေျပၾကေၾကာင္းေျပာတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ထည့္သြင္း ေရးသားလို႔ရပါတယ္။ အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ဥပမာနဲ႔ပဲဆက္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူက ဒီေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကိုသံုးျပီး

 

သူေဗာက္ေပ်ာက္သြားေၾကာင္းေျပာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေပးသံုးေတာ့လည္း သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြပါ ေဗာက္ေပ်ာက္သြားေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ထည့္သြင္း ေရးသားတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 


ဇာတ္လမ္းပံုစံေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးရွိေပမယ့္ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ၃ ခ်က္ကေတာ့ အေျခခံက်က်လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးပဲ လူေတြရဲ႕စိတ္ကိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ေၾကာ္ျငာ ေဆာင္းပါးေတြေရးသားႏုိင္ၾကပါေစ။

 

 

<<< Unicode >>>

ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လူတွေသိသွားအောင်၊ဖောက်သည်တွေရလာအောင် ကြော်ငြာနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုကြော်ငြာနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ ဒီနေ့ခေတ် လိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအားကောင်း လာတဲ့ခေတ်မှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်းကို ဆောင်းပါးပုံစံ ရေးသား ကြော်ငြာတာတွေလည်း အရင်ထက်ပိုပြီးခေတ်စားလို့ လာပါတယ်။


ကြော်ငြာဆောင်းပါးပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကမှ ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်း ကိုဇာတ်လမ်းပုံစံရေးသားကြော်ငြာခြင်းပါပဲ။ ဒီနည်းလမ်းဟာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အားသာချက်တွေကိုချည်း ဖော်ပြထားတဲ့ ရေးသားပုံမျိုးထက်လူစိတ်ဝင်စားမှုပိုရပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Customer ဖြစ်လာနိုင်သူတွေနဲ့ ရင်းနှီးမှု တည်ဆောက်နိုင်တာကြောင့် ပိုပြီးထိရောက်တာပါ။
ဇာတ်လမ်းပုံစံကြော်ငြာဆောင်းပါးနည်းလမ်းမျိုးနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်းကို ရေးသားတင်ဆက်တော့မယ် ဆိုရင် အဓိက တည်ဆောက်ရမယ့်အချက် ၃ ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူ၊ တင်ပြပုံ နဲ့ သက်သေပြချက် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ဇာတ်ကြောင်းပြောသူ
ကိုယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပြောပြမယ့် ကြော်ငြာဆောင်းပါးထဲက ဇာတ်ကြောင်းပြောသူဟာ ခိုင်မာမှုရှိရပါမယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကပြောပြတာမျိုးထက် သင့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး နှစ်သက်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ပြောပြတဲ့ပုံစံမျိုးရေးသားတာ ကလူတွေကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို ပြောပြနေတဲ့သူ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဇာတ်ကြောင်းပြောသူဟာ အပြင်မှာ တကယ်ရှိတဲ့သူ တစ်ယောက်လို့ ဖတ်တဲ့သူတွေထင်မြင်လာအောင် သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်၊ ကျား၊မ ၊ အဆင့်အတန်းတို့ ပေါ်လွင်အောင် ဆောင်းပါးထဲမှာ ထည့်သွင်းရေးသားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ဖတ်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ခံစားချက်မျိုးရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ထည့်သွင်းရေးသားတဲ့ နေရာမှာ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးသလိုရေးတာထက် ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ထည့်သွင်းရေးသားသွားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
(၂) တင်ပြပုံ
ဇာတ်ကြောင်းပြောသူ ပြီးရင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာက တင်ပြပုံပါ။ ပထမပိုင်းမှာ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကို မသိသေးခင် ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကို ဖော်ပြပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရဲ့အကူအညီကြောင့် အားလုံးအဆင်ပြေသွားပုံရေးသားတဲ့နည်းလမ်းကတော့ လူသုံးများတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ဥပမာ အစပိုင်းမှာ ဗောက်တွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေရတဲ့အကြောင်း ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားပြီး နောက်ကျတော့ ဒီခေါင်းလျှော်ရည်တံဆိပ်ကြောင့် ခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတာမျိုးပါ။ ရေးသားသူရဲ့ စိတ်ကူးဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက် တင်ပြပုံကိုဆန်းသစ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး စိတ်ကူးကောင်းလေ လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိလေပါပဲ။

(၃) သက်သေပြချက်
ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက အပြောမဟုတ်၊ တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကြောင်း ဖတ်တဲ့သူတွေ ယုံကြည်လောက်အောင် ဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းမှာ ထည့်သွင်းရေးသားဖို့ပါပဲ။ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူတစ်ယောက် တည်းအကျိုးကျေးဇူးခံစားဖူးတာမဟုတ်ဘဲ တခြားသုံးဖူးသူတွေလည်း အကျိုးရှိကြောင်း သက်သေပြချက်တွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြတာကိုဆိုလိုတာပါ။
ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် သုံးဖူးသူတွေကပေးတဲ့ Review တွေထဲက အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ Review တွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို review တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း ဇာတ်ကြောင်း ပြောသူက သူ့လိုပဲတခြားသူတွေလည်း အဆင်ပြေကြကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာမျိုး ထည့်သွင်း ရေးသားလို့ရပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာနဲ့ပဲဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဇာတ်ကြောင်းပြောသူက ဒီခေါင်းလျှော်ရည်ကိုသုံးပြီး သူဗောက်ပျောက်သွားကြောင်းပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ပေးသုံးတော့လည်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေပါ ဗောက်ပျောက်သွားကြောင်း ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ထည့်သွင်း ရေးသားတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းပုံစံကြော်ငြာဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပေမယ့် အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ၃ ချက်ကတော့ အခြေခံကျကျလိုအပ်တဲ့အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ကြော်ငြာ ဆောင်းပါးတွေရေးသားနိုင်ကြပါစေ။

Read times
Rate this item
(4 votes)