-->


အျမင္ေမွာက္မွား ေၾကာ္ျငာမ်ား

ေၾကာ္ျငာေတြကုိ ေၾကာ္ျငာတဲ့အခါ နည္းလမ္းတစ္သြယ္ကေတာ့ မ်က္စိ အျမင္ေမွာက္မွားေစမယ့္ ဒီဇုိင္းေတြကုိ ပညာသားပါပါျဖင့္ သုံးစြဲတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Panasonic က ႏွာေခါင္းေပါက္ထဲမွ အျပင္ကုိ ရွည္ထြက္လာေလ့ရွိတဲ့ အေမြးေတြကုိ ရိတ္တဲ့စက္ကုိ ေၾကာ္ျငာတယ္။ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတြ ႏွာေခါင္း ႏွစ္ေပါက္ကေန ထြက္ေနပုံကုိ ပကတိ တည္ရွိေနတဲ့ တကယ့္ တယ္လီဖုန္း လုိင္းေတြနဲ႔ အံကုိက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာတယ္။

nose


Frontline က ေခြးသန္းႏွိမ္နင္းေဆးကုိ ေၾကာ္ျငာေတာ့ ၾကမ္းျပင္မွာ ေခြးပုံအႀကီးႀကီး ေရးဆြဲထားတယ္။ အေပၚအျမင့္ကေနၾကည့္ရင္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လုပ္ေနတဲ့လူေတြဟာ ေခြးကုိယ္ေပၚမွာ သန္းေတြ သြားလာေနသလုိ ျမင္ၾကရတယ္။

 

 

frontline

ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း IKEA က ပရိေဘာဂေတြ တပ္ဆင္ေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေၾကာ္ျငာတယ္။ IKEA ကုိ ေခၚမခုိင္းမိရင္ ပရိေဘာဂ ဘယ္လုိေတြ မွားကုန္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ ေၾကာ္ျငာတယ္။

 ikea

 

Heineken က ဘီယာပုလင္းကုိ ေၾကာ္ျငာေနာက္ဖက္မွ လက္တစ္ခုမွ လာယူေနပုံျဖင့္ ေၾကာ္ျငာတယ္။

 

hein

Hair care အလွကုန္ ထုတ္လုပ္တဲ့ Garnier က ဘယ္လုိအေမြး အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျဖစ္ သုံးလုံးရပါေၾကာင္းကုိ အခုလုိ ပုံနဲ႔ အျမင္ေမွာက္မွားေအာင္ ေၾကာ္ျငာခဲ့ဖူးတ.ယ္။

garnier

 


Ford ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုမွာ ယာဘက္ျခမ္း အျဖဴေရာင္ ကားပုံရဲ႕ အလယ္မွာ ရွိေနတဲ့ အမည္းစက္ကေလးကုိ စကၠန္႔သုံးဆယ္ စုိက္ၾကည့္ခုိင္းတယ္။ အဲဒီလုိ ၾကည့္ေနရင္း အၾကည့္ကုိ အမည္းေရာင္ ကား ၂စီးရဲ႕ အလယ္ လြတ္ေနတဲ့ေနရာဆီသုိ႔ အၾကည့္ကုိ ေရႊ႕လုိင္းတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကားႏွစ္စီးၾကားမွာ ကားတစ္စီး ပတ္ကင္ထုိးတာကုိ ေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

တကယ္လုိ႔ ဖုန္းစခရင္နဲ႔ ၾကည့္တာဆုိရင္ဖုန္းကုိ ေဘးတုိက္လွဲၿပီး ေအာက္ဆုံးမွာ ေဖာ္ျပေပးထားတာကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ ပုံကုိ စခရင္အျပည့္ျဖစ္ေအာင္ ခ်ဲ႕လုိက္ၿပီး စကၠန္႔ ၃၀ ထက္မနည္း စူးစုိက္ၾကည့္ၿပီးမွ အၾကည့္ကုိ ေရြ႕လုိက္ရင္ ကား ၂စီးၾကား ေနရာလပ္မွာ ကားတစ္စီး ရိပ္ခနဲ ေပၚလာတာကုိ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ 

ford

 

 

 

forc bay

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)