-->


ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ IMFကထုတ္ျပန္တဲ႔ ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆံုး ႏုိင္ငံမ်ား

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ IMFကထုတ္ျပန္တဲ႔ ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆံုး ႏုိင္ငံမ်ား google.com

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ IMF က ဧၿပီလက ထုတ္ျပန္တဲ့ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြအရဆိုရင္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး  ႏိုင္ငံေတြကို တြက္ခ်က္အဆင့္ခြဲျခားရာမွာ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ မ်ားစြာ အဓိကက်ေနျခင္းမရွိဘူးလို႔  ဆိုပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ အျဖစ္ IMF က ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕

စီးပြားေရး အင္အားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒတာ ကိန္းဂဏာန္း ေတြကုိ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။ ယင္း ထုတ္ျပန္ရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ဂ်ီဒီပီ ကို အဓိကကိန္းဂဏာန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

IMF အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ၀ယ္အားညွိျခင္း purchasing power parity(PPP) ကို အေျခခံၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို  တုိင္းတာတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

PPP မွာေတာ့ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအၾကား လူေနမႈအဆင့္ အတန္းေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါတယ္။

ယခု စာရင္းမွာ ထိပ္ဆံုးမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြဟာဆိုရင္

အေမရိကန္၊  တရုတ္၊  ဂ်ာမနီ  တို႔လိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီအရ  ကမၻာကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ လူဦးေရ နည္းပါးေနလ်က္ရွိေနပါတယ္။

ယင္း ႏိုင္ငံငယ္အမ်ားစုကေတာ့ ယင္းႏိုင္ငံေတြမွာ  ႏိုင္ငံသားခံယူမထားတဲ့ ျပည္ပကေန လာအေျခခ်ေနတဲ့

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြအေပၚမွာ အလြန္အကၽြံ  မွီခိုေနလ်က္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

ယခု စာရင္းမွာေတာ့ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၄၅,၀၀၀ ထက္ ျမင့္တဲ့ ႏိုင္ငံအားလံုးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၁. ကာတာ - ေဒၚလာ ၁၂၈,၇၀၂

၂. မကာအုိ - ေဒၚလာ ၁၂၂,၄၈၉

၃.လူဇင္ဘတ္- ေဒၚလာ ၁၁၀,၈၇၀

၄.စင္ကာပူ - ေဒၚလာ ၉၈,၀၁၄

၅.အိုင္ယာလန္- ေဒၚလာ ၇၉,၉၂၄

၆.ဘရူႏိုင္း- ေဒၚလာ ၇၉,၇၂၆

၇. ေနာ္ေ၀- ေဒၚလာ ၇၄,၀၆၅

၈.ယူေအအီး- ေဒၚလာ ၆၈,၆၆၂

၉.ကူ၀ိတ္- ေဒၚလာ ၆၆,၆၇၃

၁၀.ေဟာင္ေကာင္- ေဒၚလာ ၆၄,၅၃၃

၁၁. ဆြစ္ဇာလန္- ေဒၚလာ ၆၃,၃၇၉

၁၂. အေမရိကန္- ေဒၚလာ ၆၂,၁၅၂

Read-ကမၻာ႕ၾသဇာအႀကီးဆံုး ထိပ္တန္း CEO မ်ား

Source; Strategy First Journal

Read times
Rate this item
(1 Vote)