-->


ကမၻာ႕ၾသဇာအႀကီးဆံုး ထိပ္တန္း CEO မ်ား

ကမၻာ႕ၾသဇာအႀကီးဆံုး ထိပ္တန္း CEO မ်ား google.com

Forbes က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ ၾသဇာအလႊမ္းမုိးဆံုး စီအီးအို ဆယ္ဦး ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ထိပ္တန္း စီအီးအို အမ်ားစုကေတာ့

နည္းပညာလုပ္ငန္း ဒါမွမဟုတ္ e-commerce ကုမၸဏီႀကီးေတြက ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဆုိပါ ကမၻာ့ ၾသဇာအႀကီးဆံုး စီအီးအို ဆယ္ဦး စာရင္းမွာေတာ့ တရုတ္နည္းပညာ ကုမၸဏီ Tencent ရဲ႕ ဦးေဆာင္သူ တရုတ္အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ Ma Huateng ပါ၀င္သလို အသက္အငယ္ဆံုး စီအီးအုိအျဖစ္ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ Facebook အႀကီးအကဲ Mark Zuckerberg နဲ႔ Berkshire Hathaway စီအီးအုိ Warren Buffett က အသက္ ၈၇ ႏွစ္နဲ႔ အသက္အႀကီးဆံုးေသာ စီအီးအုိအျဖစ္ ပါ၀င္ေနလ်က္ ရွိပါတယ္။

ယခုလို ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆံုး ထိပ္တန္း စီအီးအို ၁၀ ဦးစာရင္းမွာ မပါ၀င္ႏုိင္ေပမယ့္ ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ အျခားေသာ နာမည္ေက်ာ္ စီအီးအိုေတြထဲမွာေတာ့ Netflix CEO Reed Hastings ၊ Disney CEO Bob Iger နဲ႔ Microsoft CEO Satya Nadella တိ႔ုလည္း ပါ၀င္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။

ယေန႔လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ စြန္႔စားမႈယူျခင္းႏွင့္ ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားေတြးေတာ လုပ္ကိုင္ျခင္း တို႔ကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ ေျခလွမ္းႏွစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆံုး ဘီလ်ံနာ အမ်ားစုက သေဘာတူထားလ်က္ရွိပါတယ္။

1. Jeff Bezos

Amazon CEO

အသက္- ၅၄

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး- ေဒၚလာ ၁၃၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ

၀န္ထမ္းဦးေရ- ၅၆၆,၀၀၀

2. Larry Page

Alphabet CEO

အသက္- ၄၅

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး- ေဒၚလာ ၅၁ ဒသမ ၁ဘီလီယံ

၀န္ထမ္းဦးေရ- ၈၈,၁၁၀

3. Mark Zuckerberg

Facebook CEO

အသက္- ၃၃

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး- ေဒၚလာ ၇၄ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ

၀န္ထမ္းဦးေရ- ၂၇,၇၄၂

4. Warren Buffett

Berkshire Hathaway CEO

အသက္- ၈၇

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး- ေဒၚလာ ၈၅ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ

၀န္ထမ္းဦးေရ- ၃၆၀,၀၀၀

5. Jamie Dimon

JP Morgan Chase CEO

အသက္- ၆၂

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး- ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၁ ဘီလီယံ

၀န္ထမ္းဦးေရ- ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္

6. Jack Ma

Alibaba CEO

အသက္- ၅၃

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး- ေဒၚလာ ၄၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ

၀န္ထမ္းဦးေရ- ၆၆,၄၂၁

7. Doug McMillon

Walmart CEO

အသက္- ၅၁

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး-ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရ

၀န္ထမ္းဦးေရ- ၂ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္

8. Tim Cook

Apple CEO

အသက္- ၅၇

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး- ေဒၚလာ ၆၂၅ သန္း

၀န္ထမ္းဦးေရ- ၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္

9. Elon Musk

Tesla ႏွင့္ SpaceX တို႔၏ CEO

အသက္- ၄၆

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး- ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ

၀န္ထမ္းဦးေရ- SpaceX မွာ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ Tesla မွာ ၃၇,၀၀၀

10. Ma Huateng

Tencent CEO

အသက္- ၄၆

အသားတင္ၾကြယ္၀မႈတန္ဖုိး- ေဒၚလာ ၄၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ

၀န္ထမ္းဦးေရ- ၄၄,၀၀၀ ေက်ာ္

Source; Strategy First Journal

Read- ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုး ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီ (၁၀) ခု

Read times
Rate this item
(1 Vote)