-->


စားသုံးသူနှင့်ဆက်ဆံရေး အချက်အလက်များ

၁။ တစ်ခါဆက်ဆံရေး (Basic Transactional Relationship)

ရောင်းသူက ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းလိုက်သည်။ ဝယ်သူကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ဝယ်ယူသွားသည်။ ဝယ်ယူသွားပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် အဆင်ပြေမပြေလည်း မမေးပဲ တစ်ခါရောင်းပြီးသည်နှင့် ပြီးသွားသော ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်သည်။

 

၂။ တုံ့ပြန်ရုံသက်သက် ဆက်ဆံရေး (Reactive Relationship)

 

ရောင်းသူက ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းလိုက်သည်။ ဝယ်သူကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ဝယ်ယူသွားသည်။ အကယ်၍ အသုံးပြုသည့်အခါ အဆင်မပြေမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံမှဆက်ဆိုသည့်သဘောသက်ရောက်သည်။ ဖြစ်လာမှ ဖြေရှင်းမည့် တုံ့ပြန်ရုံသက်သက် ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်သည်။

 

၃။ တာဝန်ယူမှုရှိသော ဆက်ဆံရေး (Accountable Relationship)

 

ရောင်းသူက ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းလိုက်သည်။ ဝယ်သူကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ဝယ်ယူသွားသည်။ ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အဆင်မပြေလျှင် ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း၊ ယခုရောင်းချမှုအပေါ် ထင်မြင်အကြံပေးချက်လည်း တောင်းခံပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို မြှင့်တင်သွားလိုကြောင်း ရောင်းသူဘက်မှ စတင် ဆက်သွယ်ပြောကြားသော ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်သည်။

 

၄။ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တက်ကြွမှုရှိသော ဆက်ဆံရေး (Proactive Relationship)

 

ရောင်းသူက ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းလိုက်သည်။ ဝယ်သူကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ဝယ်ယူသွားသည်။ ဝယ်ယူသွားသူထံ မကြာမကြာဆက်သွယ်ကာ အကြံဉာဏ်တောင်းယူခြင်း၊ အဆင်ပြေမပြေ မေးမြန်းခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်း၊ နောက်ထပ် အစီအစဉ်ကောင်းများအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်သော ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်သည်။

 

၅။ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး (Partnership)

 

ရောင်းသူက ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းလိုက်သည်။ ဝယ်သူကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ဝယ်ယူသွားသည်။ ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူ၊ လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်ဆက်နွယ်သူများ အားလုံးနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်သော ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် တန်ဖိုးများအား အစဉ်မပြတ်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသော ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်သည်။

 

Myanmar Advertising Guide 

Read times
Rate this item
(1 Vote)