-->


၂၀၂၀ မွာ ျပည္တြင္းဘဏ္အခ်င္းခ်င္း Mobile Payment စနစ္ကုိ အျပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္

၂၀၂၀ မွာ ျပည္တြင္းဘဏ္အခ်င္းခ်င္း Mobile Payment စနစ္ကုိ အျပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္ google

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုင္မယ့္ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးေငြေပးေခ်မႈစနစ္ (Mobile Payment) ကို   ၂၀၂၀ တြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ ဗဟိုဘဏ္ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္က ေျပာပါတယ္။

 ဒီအစီအစဥ္ဟာ ဗဟိုဘဏ္က ေဆာင္ရြက္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအသံုးျပဳမယ့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ရဲ႕  အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

‘‘ဘဏ္ေတြၾကားမွာ ဟိုဘက္ဒီဘက္သံု းစြဲသူေတြၾကားေငြ လႊဲေျပာင္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးေငြေပးေခ်မႈ ေဆာင္ရြက္ေနတာလည္း ဗဟို ဘဏ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကသြား ရမယ္။ ဒါလည္း ၂၀၂၀ မွာအၿပီး သတ္မယ္’’ ဟု ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္ ကေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအကူအညီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အပိုင္း (က) တြင္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ခ်င္းေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္း  ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြလႊဲေျပာင္းနုိင္ရန္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။

တီဗြီမွာ အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႔ရတဲ႔ ေၾကာ္ျငာ (၁၀) ခုနဲ႔ သံုးထားတဲ႔ ေၾကာ္ျငာစရိတ္မ်ား

လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္းအသံုးျပဳေနေသာ ေငြေပးေခ်မႈအခ်ိဳ႕ဟာ တရား၀င္မဟုတ္ေပမယ့္ ဗဟိုဘဏ္က အေရးယူႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေရာက္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္လုိ႔လဲ ေျပာပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္က ေငြေပးေခ်မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘတ္စ္ကားစီးရ န္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကတ္ငါး ခု၊ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားၾကား ေဆာင္ရြက္သည့္ MPU ကတ္၊ Credit ကတ္ ငါးခု၊ Union Pay, JCB, VISA, Master ကတ္ မ်ား ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိုဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈအတြက္ Wave Money, M-pitsan, Internet Wallet, Mytel စတာေတြကုိလည္း ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္ ၁၀ ခုကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

Source; 7Day Daily

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)