-->


ျမန္မာနိုင္ငံဟာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူတ႔ဲ နုိင္ငံေတြထဲမွာ ေနာက္ဆံုးေရာက္ေန

ျမန္မာနိုင္ငံဟာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူတ႔ဲ နုိင္ငံေတြထဲမွာ ေနာက္ဆံုးေရာက္ေန google

ကမာၻ႔ဘဏ္္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ရဲ႕ Doing Business In Myanmar အစီရင္ခံစာအရ စီးပြားေရးလုပ္လို႔ အေကာင္းဆံုး အာဆီယံနုိင္ငံ ( ၁၀ )  နုိင္ငံထဲမွာ ျမန္မာနုိင္ငံဟာ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

အာဆီယံနုိင္ငံေတြထဲမွာ စင္ကာပူနုိင္ငံဟာ နံပါတ္တစ္ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနျပီး မေလးရွားနိုင္ငံက ဒုတိယ၊ ထိုင္းနိုင္ငံက တတိယနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္မွာ ဘရူနုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ကေမ႓ာဒီးယားနဲ႔ လာအုိနုိင္ငံတို႔ ရွိေနျပီး ျမန္မာနိုင္ငံကေတာ႔ ေနာက္ဆံုးေနရာမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။

တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာန႔ဲဆိုရင္ေတာ႔ ျမန္မာနုိင္ငံဟာ နုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ နိုင္ငံထဲမွာ အဆင့္ ၁၇၁ ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကလည္း ဒီအဆင့္အတုိင္းပါပဲ။

စကၤာပူနိုင္ငံဟာ အာဆီယံနိုင္ငံေတြထဲမွာ စီးပြားေရး ဖြ႔ံျဖိဳး တုိးတက္မႈ အျမန္ဆံုးေသာ နုိင္ငံတစ္နိုင္ငံလို႔ ေျပာလို႔ ရပါတယ္။ အာဆီယံနုိင္ငံ ( ၁၀ ) နုိင္ငံမွာ ပထမေနရာကို ယူထားသလို တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ႔ နိုင္ငံ ( ၁၉၀ ) မွာ ဒုတိယေနရာကိုလည္း အရယူထားပါေသးတယ္။

Consumer ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးမယ္႔ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ

ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ၂၀၁၄  ခုနွစ္က နုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ နုိင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၈၈၊ ၂၀၁၅  ခုနွစ္က နုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ နုိင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၇၇၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္က  နုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ နုိင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၇၁၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က နုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ထဲမွာ အဆင့္ ၁၇၀ စသျဖင့္ တိုးတက္လာတာမ်ိဳး မရွိပဲ ပံုမွန္ပဲ တည္ရွိေနပါတယ္။

Doing Business အစီရင္ခံစာေတြကိုု ကမာၻ႔ဘဏ္က ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္က စတင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အေနနဲ႔ကေတာ႔ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္မွ ဒီအစီရင္ခံစာထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ နိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ လုပ္ကုိင္နိုင္ေစဖို႔အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္္ ( World Bank ) က တစ္နွစ္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေပးေနတာ ျဖစ္ျပီး တစ္ကမ႓ာလံုးမွာရွိတဲ့ အစိုးရဌာနေတြနဲ႔ ရင္းနွီးျမွပ္နွံသူေတြ အျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 

Su Mon Oo

Myanmar Advertising

Read times
Rate this item
(2 votes)