-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29


ေႀကာ္ျငာသည္ လူေတြေငြသံုးခ်င္ေအာင္ လွံဳ႔ေဆာ္ေပးေနျခင္း

ေႀကာ္ျငာသည္ လူေတြေငြသံုးခ်င္ေအာင္ လွံဳ႔ေဆာ္ေပးေနျခင္း google.com

က်ြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေၾကာ္ျငာနဲ႔ လြတ္ကင္းသည့္ေနရာ ဟူ၍မရွိပါ။ ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳး အသြင္သ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်ြန္ေတာ္တို႔ စိတ္အာရံုကို ဖမ္းစားထားႏိုင္သည္။

ဒီလုိ ဖမ္းစားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ရာတြင္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳရွိေစသည္။ ဒါဟာ ေၿကာ္ျငာျခင္းရဲ႕  အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွဳ ဆိုမယ္ဆုိလွ်င္ ျငင္းဖြယ္ရာမရွိပါ။

သို႔ေသာ္ တစ္ခိ်ဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာစရိတ္ ေခ်ြတာျခင္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေစ၊ ၀န္ေဆာင္မွဳျဖစ္ေစ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္မူ ေခ်ြတာမွဳမ်ားေလေလ လုပ္ကိုင္ရသည္႔ နယ္ပယ္ က်ဥ္းလာေလျဖစ္သည့္အတြက္ ေရာင္းအားေတြကိုလည္း က်ဆင္းေစႏုိင္သည္။  

ေႀကာ္ျငာသည္ လူေတြေငြသံုးခ်င္ေအာင္ လွံဳ႔ေဆာ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ရာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ေၾကာ္ျငာသည္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ေၾကာ္ျငာစရိတ္ကို ဘက္ဂ်က္တြင္ ထည့္ဆြဲထားရန္မွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုန္ၾကမ္းစရိတ္၊ ျဖန္႔ခ်ီစရိတ္ စသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိရာတြင္ ေႀကာ္ျငာစရိတ္သည္ စရိတ္တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေၾကာ္ျငာအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္က်စရိတ္မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အဖို႔ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳကုိ ျပဳျခငး္ျဖစ္သည္။

Read-အရင္းအႏွီးမရွိဘဲနဲ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခု ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ႏိုင္မလဲ???

အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားလာေသာ ၂၁ရာစုေခတ္မွာ သင့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ ေၾကာ္ျငာအား မလုိက္ႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္  သင့္ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ဂိုေဒါင္မွာအၿပီးသတ္သိမ္းဆည္း ထားရမည့္အေျခအေနကို ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာျခင္း၏ ရည္၇ြယ္ရင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ေစ၊ ၀န္ေဆာင္မွဳျဖစ္ေစ ကုိေရာင္းအားျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစသည့္အျပင္ ထိုေၾကာ္ျငာမ်ားေၾကာင့္ လူထုေကာင္းက်ိဳးမ်ား လည္း ရွိလာသည္။

ဥပမာ- သြားတုိက္္ေဆးေႀကာ္ျငာတို႔သည္ ခံတြင္းသန္႕ရွင္းမွဳႏွင့္ သြားက်န္မာေရးကို အၿမဲသတိျပဳမူေစသည္။

ျခင္ေဆးေခြေၾကာ္ျငာတို႔သည္ ျခင္ေဆးေခြ ၀ယ္ခုိင္းသည့္အျပင္ ျခင္အႏၱရာယ္ ကုိပါ တစ္ခါတည္း သတိေပးၾကတယ္။ ျခင္ေဆးေခြထြန္းျခင္းေၾကာင့္ ျခင္မွတစ္ဆင့္ ေရာဂါကူးစက္မွဳကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။

ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္ ေႀကာ္ျငာကုိ ၾကည့္မိေသာ လူတိုင္းအတြက္ ငွက္ဖ်ားသည္ ျခင္ကိုက္ရာမွ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရွိသြားသည္။ ၄င္းေႀကာ္ျငာတို႔သည္ လူထုၾကားသို႔  မိမိတို႔ ကုန္ပစၥညး္ကို သိရွိသြားေစသည့္အျပင္ အသိပညာေပးရာပါေရာက္သည္။

ထိုအခ်င္းအရာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပရိတ္သတ္အမ်ားစုက ေဖ်ာ္ေျဖေရးကုိသာ စိ္တ္ပါ၀င္စားမွဳရွိသည္။ ျခင္ႏွင့္ငွက္ဖ်ားအေၾကာင္းကုိ ပညာေပးအစီအစဥ္ အေနနဲ႔ တင္ဆက္ခဲ႔လွ်င္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပုံစံျဖင့္ တင္ဆက္ေသာ ေႀကာ္ျငာေလာက္ ပ်ံႏွ႔႔႔ံ ထိေရာက္မွဳ ရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။

ေႀကာ္ျငာတုိ႔သည္ လူထုကို မိမ္ိပစၥည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးေအာင္ျပဳေပးၿပီး ပခံုးပုတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါ႔အျပင္ေၾကာ္ျငာေတြဟာ  ၀ယ္သူေတြထံမွ ပိုက္ဆံေတြကို သင့္ထံေရာက္ရွိေစလာႏုိင္မယ့္ ေပါင္းကူးတံတား တစ္စင္းသဖြယ္ ျဖစ္တည္ေနပါတယ္။

ေႀကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနေသာ ဆုိင္လိပ္စာမ်ားကိုက်ြန္ေတာ္တို႔ Myanmar Advertising Directory Websiteတြင္ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ 

Read times
Rate this item
(1 Vote)