-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 28


ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ ၄ခ်က္

ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ား အသံုးျပဳေသာ နည္းဗ်ဴဟာ ၄ခ်က္ တီထြင္မႈနဲ႔ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္တဲ့ကုမၸဏီေတြ ဘာလုပ္လဲဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေလ့လာ လို႔ရပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာအေအာင္ျမင္ဆံုး ကုမၸဏီမ်ားသည္ အနည္းဆံုးေအာက္ပါ အခ်က္ေလးခ်က္ကို လိုက္နာေလ့ရွိသည္။

 

၁. အျခား S-curve ကိုရွာေဖြခ်င္း

 

၂. ၀ယ္ယူသူအေပၚမွီခိုျခင္း

 

၃. ဒီဇိုင္နာတစ္ဦးကဲ့သို႔ စဥ္းစားျခင္း

 

၄. ဦးေဆာင္ျခင္း

 

၁. အျခား S-Curve ကိုရွာေဖြျခင္း

ဘယ္အရာမွတစ္သက္လံုး ႀကီးထြားေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အေကာင္းဆံုးေသာ ပစၥည္း၊ ေစ်းကြက္နဲ႔စီးပြားေရး model မ်ားဟာ အခ်ိ္န္တစ္ခုေရာက္တဲ့အထိ ႀကီးထြားၿပီး၊ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ႀကီးထြားမႈရပ္သြားပါသည္။ လုပ္ငန္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈႀကီးမားလာတဲ့အခါ၊ အျခားကုမၸဏီပစၥည္းမ်ားမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးေပးႏိုင္ ေသာအခါ၊ နည္းပညာ ျမွင့္တင္ရန္လုိအပ္လာေသာအခါ လုပ္ငန္း၀င္ေငြမ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်လာ ပါသည္။ တိုးတက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ခန္႔မွန္းထားသည့္ ပံုစံနဲ႔ပဲ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၾက ပါသည္။ ဒီလို S curve ဟာပိုမိုထင္ရွားလာတဲ့အခါမွာ ေနာက္အႀကိမ္ Growth strategy ကိုဆြဲဖို႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေနာက္က်သြားပါၿပီ။ တီထြင္ဖို႔အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ဟာ ဒီ growth curve ေျပာင္းလဲခ်ိန္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီ growth curve ဟာဘယ္အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲမလဲ မသိႏိုင္တဲ့အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကုမၸဏီဟာတီထြင္ေနဖို႔လိုပါသည္။ Steve Jobs ဟာဒီအခ်က္ကိုနားလည္ၿပီး Apple ကို ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔ကုမၸဏီရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ရပ္တန္႔ေနတဲ့အခ်က္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ Apple သည္ ေစ်းကြက္ေ၀စု ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္မပိုခဲ့ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ Time Magazine မွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ Sony ၊ Microsoft တို႔န႔ဲယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ပါလို႔ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ ၈ႏွစ္အၾကာမွာ IPod၊ iPhone၊ iPad နဲ႔အျခား ေစ်းကြက္ကစားမႈပံုစံေတြကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး၊ Jobs ကသူ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကိုေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး၊ Apple Computer မွ Apple Inc. လုိ႔ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ iPod ကို စတင္မိတ္ဆက္စဥ္က Jobsက Apple စာ ကမာၻေပၚမွာအႀကီးဆံုး ဖုန္းကုမၸဏီျဖစ္ရမယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး၊ Sony၊ Samsung ႏွင့္ Nokia တို႔ထက္ ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာခဲ့ပါသည္။

 

၂. ၀ယ္ယူသူကို မွီခိုပါ။

ေအာင္ျမင္တဲ့ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၀ယ္ယူသူရဲ႕ျပသနာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒီလုပ္ငန္းမ်ားဟာ ၀ယ္ယူသူကိုနားလည္ၿပီး၊ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းေတြ ရွိၾကပါသည္။ ၀ယ္ယူသူရဲ႕အျမင္ဟာ ကိုယ့္ထုတ္ကုန္ကို တီထြင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံျဖစ္ၿပီး၊ ပံုစံငယ္ထုတ္ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ပူးတြဲၿပီး ဒီဇိုင္းမ်ားတီထြင္ျခင္း တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္အၿမဲတမ္းစိတ္၀င္စားခဲ့တာက အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ကိုအလုပ္ကေန သြားၿပီး ၀ယ္ယူသူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ၾကပါတယ္။ IBM မွ Lou Gersterner ဟာ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၀ယ္ယူ သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုႏုိင္ေအာင္ဖန္တီးေပးပါသည္။ IBM ထိပ္တန္းအဆင့္၀န္ထမ္း ၅၀ ဟာ တစ္ပတ္မွာ ၀ယ္ယူသူ ၅ဦးနဲ႔ေတြ႕ဆံုရမယ္လို႔ စနစ္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

 

၃. ဒီဇိုင္နာတစ္ဦးကဲ့သုိ႔ စဥ္းစားပါ။

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးဟာ ေရြးခ်ယ္ဖို႔နဲ႔၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔အတြက္ သင္ၾကားထားတာျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔မွာ ေရြးခ်ယ္ဖို႔အေကာင္းဆံုးဆိုၿပီး မရွိပါဘူး။ တီထြင္မႈမွာ ေရြးခ်ယ္ဖို႔အသစ္ေတြဖန္တီးတာလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ Apple သံုးစြဲသူေတြအတြက္ ဖန္တီးထားတဲ့ ဖုန္းဟာ Jonathan Ive ဆိုတဲ့ ဒီဇုိင္နာတစ္ဦး တီထြင္ထား တာျဖစ္ပါသည္။ ဒီဇိုင္းမ်ားစဥ္းစားရန္အတြက္ အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိပါသည္။ တိုးတက္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ Porter’s Five Forces ကို ေမ့ထားၾကၿပီး၊ ေစ်းကြက္ဟာ ခိုင္မာၿပီး၊ ၿပိဳင္ဆိုင္သူမ်ားဟာ သူတို႔ေစ်းကြက္ေ၀စုအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရမွာပဲလို႔ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သူတို႔ဟာ အျခားမေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ ေစ်းကြက္ကိုရွာေဖြမယ့္အစား (Blue Ocean Strategy) ၊ လက္ရွိေစ်းကြက္ကို ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။

 

၄. ဦးေဆာင္ျခင္း

CEO ဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို ဦးစားေပးအေနန႔ဲမထားရင္၊ ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တီထြင္ဖန္တီးမႈမွာ အႏၱရာယ္မ်ားမႈ၊ ရံႈးနိမ္႔မႈတို႔ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အေအာင္ျမင္ဆံုးကုမၸဏီမ်ားသည္ တီထြင္မႈကို အားေပးတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးထားပါသည္။ Howard Schultz ဟာ Starbucks သည္သူ႔ရဲ႕လမ္းေၾကာင္းေပ်ာက္သြားၿပီလို႔ ယူဆတဲ့အခါမွာ၊ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားကို သြားေရာက္ၿပီး၊ ဆိုင္ဒီဇိုင္းနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳကိုေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါသည္။ Google ဟာသူ႔၀န္ထမ္းမ်ားကို တစ္ပတ္မွာတစ္ရက္ idea အသစ္ေတြစဥ္းစားဖို႔ တြန္းအားေပးပါသည္။ P&G ဟာသူတို႔ ထုတ္ကုုန္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ရဲ႕ ၀င္ေငြကိုအၿမဲ tracking လိုက္ပါသည္။ Amazon ထူေထာင္သူျဖစ္တဲ့ Jeff Bezos ဟာသူ႔၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ရွယ္ယာရွင္ေတြကို အျမတ္ထက္၊ ေနာင္ႏွစ္ ၅ႏွစ္နဲ႔ ၇ႏွစ္ၾကားမွာ အရင္းေက်ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကို ပိုသေဘာက်တယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါသည္။

Source: Harvard University

Read times
Rate this item
(2 votes)