-->

ေၾကာ္ျငာ Video ေတြၾကည့္တဲ့အခါ (ဒါမွမဟုတ္) ဆိုရွယ္ေတြေပၚမွာ တခ်ိဳ႕ Brand ေတြရဲ႕ post ေတြေပၚက AW ေတြမယ္ ေအာက္ေထာင့္ေလာက္မွာ စာလံုးေသးေသးနဲ႔ေရးထားတဲ့ စကားလံုးေလးေတြရံဖန္ရံခါ ျမင္ရတတ္ပါတယ္။

Published in Marketing

ေၾကာ္ျငာျခင္းကုိ ေရာမေခတ္ကတည္းကစခဲ့ပါသည္။ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းရဖုိ႔ လွည့္လည္ေအာ္ဟစ္ရန္ အသံေကာင္းသူမ်ားကို ငွားရမ္း၍သံုးခဲ့ၾကသည္။

Published in How To

တိုက္ရိုက္သံုးစြဲသူ ဒါမွမဟုတ္ စားသံုးမ်ားထံသို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား အလြယ္တကူေရာက္ရွိသြားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

Published in Broadcasting

ေၾကာ္ျငာနည္းေတြမ်ားစြာ ရွိတဲ့ထဲမွာ TV မွာ ေၾကာ္ျငာတာဟာလည္း ထိေရာက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Published in Broadcasting