-->

မိတ္ေဆြလုပ္ငန္းမွာ ပရုိမုိးရွင္းလုပ္တာ ေရာင္းမကုန္တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြကိုလား ဒါမွမဟုတ္ ေစ်းကြက္အသစ္ထုိးေဖာက္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လား။

Published in Marketing

ကိုယ္ေရာင္းခ်ခ်င္တဲ့ ထုတ္ကုန္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို Facebook ေပၚမွာ ေပါက္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ အသံုးခ်နိုင္တဲ့ မ်ားျပားလွစြာေသာ FB promotion အၾကံဉာဏ္နဲ႔ နည္းလမ္းေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

Published in Digital Marketing

နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူေတြက ေထာက္ခံတာကိုလည္း လူေတြအေတာ္ကို စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နာမည္ေက်ာ္ေတြကိုပဲ မွတ္မိၾကၿပီး ေၾကာ္ျငာတဲ႔ ကုန္ပစၥည္းကို ေမ့သြားတတ္တာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သိပ္မသံုးေတာ့ပါဘူး။

Published in Marketing