-->

ယေန႔ေခတ္လို စီးပြားေရးေတြအၿပိဳင္အဆိုင္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေနက်တဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိရဲ႕စီးပြားေရးကိုလူသိမ်ားလာေအာင္ ေၾကာ္ျငာပုံ၊ ေၾကာ္ျငာနည္းကလဲ အေရးႀကီးတဲ့က႑တစ္ရပ္ကေနပါဝင္ ပါတယ္။

Published in Tips