-->

လက္ရွိအခ်ိန္ ကမၻာႀကီးကိုေမာင္းႏွင္ေနတာက နည္းပညာေတြပါ။

Published in Local

Facebook က သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္ျဖင့္ တစ္ကမာၻလံုးမွလူသားမ်ားဆက္သြယ္ႏုိင္မယ့္ နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ားကို တီထြင္ေပးေနပါတယ္။

Published in Global

နည္းပညာကမၻာမွာ အတည္ၿမဲဆုံးအရာကေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈပါ။

Published in Tips

နည္းပညာေတြ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာေနတဲ႔ ယေန႔ေခတ္မွာ Traditional ကေန Digital ကို တစ္စစ ကူးေျပာင္းလာတဲ႔ အေလ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြဟာလည္း နည္းပညာနဲ႔ အစားထိုးခံရျပီး တစ္ျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္ပါတယ္။

Published in Global