-->

တစ္သက္လံုးသံုးစားလို႕မရခဲ့ တဲ့ သင့္ ex ေတြက ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ သင့္ကို အက်ိဳးေပးေတာ့ မွာပါ။

Published in Local