-->

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဝင်​ငွေနှစ်အတွက် ဝင်​ငွေ​ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ 

​သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး မပျက်မကွက်လိုက်နာ​ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Published in Local