-->

ေၾကာ္ျငာ Video ေတြၾကည့္တဲ့အခါ (ဒါမွမဟုတ္) ဆိုရွယ္ေတြေပၚမွာ တခ်ိဳ႕ Brand ေတြရဲ႕ post ေတြေပၚက AW ေတြမယ္ ေအာက္ေထာင့္ေလာက္မွာ စာလံုးေသးေသးနဲ႔ေရးထားတဲ့ စကားလံုးေလးေတြရံဖန္ရံခါ ျမင္ရတတ္ပါတယ္။

Published in Marketing