-->

မိတ္ေဆြလုပ္ငန္းမွာ ပရုိမုိးရွင္းလုပ္တာ ေရာင္းမကုန္တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြကိုလား ဒါမွမဟုတ္ ေစ်းကြက္အသစ္ထုိးေဖာက္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လား။

Published in Marketing

ယေန႔ေခတ္မွာဆိုရင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို အသုံးခ်ၿပီးအရာင္းျမႇင့္တင္မႈက ပိုၿပီးထိေရာက္သလို ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစတဲ့အျပင္ ေဖာက္သည္ရွာရလဲလြယ္ကူလာပါတယ္။

Published in Digital Marketing