-->
Monday, 24 February 2020 12:05

စီးကရက္ သမ

ဥေရာပ နဲ႕ အေမရိက စတဲ့ နိုင္ငံ ေတြမွာ ေဆးလိပ္ကို လည္ပင္းသိုင္းၾကိဳးပါတဲ့ ဗန္းေလးေတြ နဲ႕ ထည့္ျပီး အစမ္းေၾကာ္ျငာ လိုက္တိုက္ကာေရာင္းတဲ့ ေဆးလိပ္ သမ ေလးေတြ ကို ဘိလပ္ အေခၚအေဝၚ Cigarette Girl လို႕ ေခၚဆုိပါတယ္
အခ်ဳိ႕ ဥေရာပ နိုင္ငံေတြမွာဆို အဆိုပါ လည္ပင္းဆြဲ ဗန္းတြင္ သၾကားလံုးမ်ား , အစာေျပ မုန္႔မ်ား နဲ႕ ပီေက မ်ားပါဝင္ပါတယ္။

Published in Marketing