-->

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ Myanmar Advertising Directory ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို စိတ္ပါဝင္စားတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ Xperience ရဲ႕တည္ေထာင္သူ ကိုညီညီ နဲ႔ ေတြ႕ဆုံကာ ေမးခြန္းေလး အနည္းငယ္ ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Published in Interview