-->

ွSale နဲ႔ Marketing သမားေတြ အဓိက လိုအပ္တဲ့  အေရးႀကီးတဲ့ skills ေတြထဲမွာ Communicating Skill ဆိုတာ အေျခခံအလိုအပ္ဆံုး skill ျဖစ္ပါတယ္။

Published in How To

 

sales presentation ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့၊ ေတြ႔ဆုံ ၾကဳံႀကိဳက္လာတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြအေပၚမွာ ထိေရာက္မွဳ ရွိစြာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္

Published in Tips

အေရာင္းသမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အလုိအပ္ဆံုး အရည္အခ်င္းႏွစ္ခုကို ေျပာပါဆိုရင္ မွန္ကန္ထိေရာက္တဲ့ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ ေသခ်ာ နားေထာင္တတ္ျခင္းလို့ ေျပာလို့ရပါတယ္။

Published in Marketing
Friday, 22 February 2019 09:59

Sale & Marketing ဆိုတာဘာလဲ

Sale ဆိုတာက ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မူစတဲ့ အရာေတြကိုေပးၿပီး ေငြေၾကးအျဖစ္ တိုက္ရိုက္ေျပာင္းလဲ ရယူတဲ့သေဘာပါ။

Published in Marketing