-->

ကမၻာ မီးေလာင္ သားေကာင္ ခ်နင္း ဆိုသလို တခ်ိဳ႕ တခ်ိဳ႕ ေသာ လူေတြက ကိုယ့္ Product ကို ေၾကာ္ျငာ ခ်င္ေပမဲ့ အျခား ျပိဳင္ဘက္ကို မသိမသာ ထိုးခ် မွ ရတဲ့ ေၾကာ္ျငာ နည္းလမ္းေတြ ရွိေနတာကို ရိပ္ကဲ မိ လာတယ္ ။

Published in Local