-->

နည်းပညာအင်အားကြီးကုမ္ပဏီများ၏ လည်ပတ်မှုပုံစံနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဈေးကွက်တို့ စနစ်တကျဖြစ်စေရေးအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ)က ဒစ်ဂျစ်တယ်အက်ဥပဒေသစ် နှစ်ရပ်ကို ထပ်မံပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့်ဥပဒေသစ်နှစ်ရပ်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဈေးကွက် အက်ဥပဒေတို့ဖြစ်ပြီး ဘရက်ဆစ် အသွင် ကူးပြောင်းရေးကာလအပြီးတွင် စတင် အာဏာသက်ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများကို ပုံမှန်ထိန်း ကျောင်းပေးနိုင်ရေးအတွက် အဆိုပါ ဥပဒေ နှစ်ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

Published in Global