-->

၂၀၂၀ နွစ္မစခင္ကည္းက PepsiCo လုပ္ငန္းစု အေနနဲ႕ သူမတူတဲ့ Marketing မ်ား ျပဳ လုပ္ဖို႕ အတြက္ ေငြေၾကး မ်ားစြာ အသံုးျပဳမယ္လို႕ ေျပာၾကားထားခဲ့ျပီးသားပါ။

Published in Marketing