-->

ယခုလို နည္းပညာေတြတိုးတက္လာတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ စီးပြားေရးေတြကိုလည္း နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံမွာအၿပိဳင္အဆိုင္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေနက်တာကိုလည္းေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။
Digital Marketing နယ္ပယ္မွာဆိုရင္လည္း အရင္ကထက္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

Published in Marketing

Blogging ဝက္ဘ္ဆုိက္ေခါင္းစဥ္နွင့္ Domain အမည္ကုိေရြးခ်ယ္တဲ့အခ်ိန္မွာကုိယ့္ရဲ႕ Passion, Talent ကုိသိဖုိ ့လုိအပ္ပါတယ္ၿပီးရင္ Market အေျခေနကုိလည္းသိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

Published in How To