-->

မြန်မာစကားပုံဆိုအခုရေတွင်းတူး၊အခုရေကြည် သောက်လို့ကတော့မရပါဘူးတစ်ခ​​ျို့တွေက အခုကြော်ငြာ အခု အက​​ျိုးအမြတ်လက်ဝယ်ပိုက်နိုင်မယ်ထင်ကြပါတယ်တကယ်တန်းက အချိန်ယူရပါတယ်။

Published in Rules & Regulations