-->

အေရာင္းတစ္ခု စဖြင့္ေတာ႕မယ္ဆိုရင္ market price ကိုအရင္ေလ့လာပါ၊ ကိုကေရာင္းခ်င္ေဇာနဲ႔သိပ္ေစ်းႏွိမ္ေရာင္းတာမ်ိဳးေတာ့မလုပ္ပါနဲ႔၊ ေစ်းကြက္ပ်က္ၿပီးဘယ္သူမွအက်ိဳးမ႐ွိျဖစ္သြားပါမယ္။

Published in How To