-->

နည္းပညာတိုးတက္လာတာႏွင့္အမွ် ဆက္သြယ္ေရး နယ္ပယ္ေတြမွာပါ တိုးတက္မႈ႕ရွိလာပါတယ္။ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ကမာၻ႔ ထိပ္သီး ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစု ဆယ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ

Published in Global

မိမိႏွစ္သက္သည့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားအား နားဆင္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Published in Broadcasting