-->

ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Boris Johnson ဟာ ကို႐ိုနာ ေရာဂါ positive ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ရက္အၾကာ ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔ က ေရာဂါ ၾကာရွည္ေနသျဖင့္ ေဆးကုသမႈ႕ခံယူခဲ့ရကာ ေအာက္စီဂ်င္ ေလရႈသြင္းရတဲ့ အေနအထားထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Published in Global